ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Ankieta dot. cyrkulacji ciepłej wody

checklistZarząd Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży informuje:

Od wielu lat w zasobach ŁSM w Łomży funkcjonuje nocne wyłączenie cyrkulacji centralnej ciepłej wody użytkowej. Polega ono na automatycznym wyłączeniu pomp cyrkulacji c.c.w.u. w godzinach nocnych, w których rejestruje się znikomy  rozbiór.

Daje to oszczędności polegające na zmniejszeniu zużycia energii cieplnej dostarczanej na potrzeby podgrzania wody.

Ilość energii cieplnej, jak i koszty z nią związane podlegają bieżącej analizie przez służby techniczne Spółdzielni.

Termomodernizacyjne działania ŁSM w Łomży, polegające na docieplaniu budynków, wykonywaniu izolacji instalacji c.c.w.u. i stałej konserwacji przynoszą oczekiwane efekty.

Z najnowszych analiz wynika, że nocne wyłączanie cyrkulacji c.c.w.u. w skali miesiąca, przy obecnych cenach ciepła to:

  • około 50 zł oszczędności dla budynku czteroklatkowego (45 lokali),
  • około 120 zł oszczędności dla budynku dziewięcioklatkowego (100 lokali).

Otrzymujemy zgłoszenia o uciążliwości, jaką niesie ze sobą brak ciepłej wody w kranach w godzinach nocnych. Szczególnie dotyka to tych mieszkańców, którzy pracują w systemie zmianowym.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przygotowaliśmy ankietę, dzięki wynikom której – to właśnie mieszkańcy każdego budynku będą mogli podjąć decyzję w sprawie całodobowego załączenia cyrkulacji c.c.w.u., bądź też pozostania przy dotychczasowym rozwiązaniu.

Decydując się na całodobowe załączenie cyrkulacji c.c.w.u., przy świadomości dodatkowych kosztów z tym związanych, należy wypełnioną ankietę dostarczyć do biura Administracji Osiedla, obsługującej Państwa budynek:

  • Administracja Osiedla Centrum – ul. Bernatowicza 6,
  • Administracja Osiedla Jantar – ul. Wyszyńskiego 8,
  • Administracja Osiedli Górka Zawadzka i Konstytucji – ul. Konstytucji 3 Maja 2.

Niedostarczenie wypełnionej ankiety jest równoznaczne z akceptacją dotychczasowych zasad, to jest wyłączenia cyrkulacji c.c.w.u. w godzinach 0:00 – 4:00.

Decyduje większość głosów danego budynku.

POBIERZ ANKIETĘ

 

dodano dnia: 22-11-2017
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631