ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza ŁSM w Łomży – kadencja 2022/2025:
 • Witold Gronostajski – Przewodniczący RN
 • Bartosz Trojanowski – Zastępca Przewodniczącego RN
 • Emilia Konopka – Sekretarz RN
 • Jan Chmielewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Maksymilian Tymiński – Przewodniczący Komisji Technicznej
 • Marcin Antoniak – Przewodniczący Komisji Społeczno – Kulturalnej
 • Iwona Bronisława Chmielewska-Matyjaszczyk – Członek RN
 • Katarzyna Czerwińska – Członek RN
 • Robert Głażewski – Członek RN
 • Wiesław Grala – Członek RN
 • Izabela Kamińska – Członek RN
 • Arkadiusz Piaścik – Członek RN
 • Wojciech Paweł Pietruszewski – Członek RN
 • Kazimierz Skajster – Członek RN
 • Marek Waszczuk– Członek RN
Przyjęcia interesantów

Rada Nadzorcza Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży przyjmuje interesantów w siedzibie Spółdzielni przy ul. Al. Legionów 7b w Łomży.

W celu określenia terminu spotkania prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (86) 215-26-75.

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631