ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Sprawozdania - Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży

Foto ŁSM

data dodania: 07-06-2023

Sprawozdanie z działalności za 2022 rok – Kierunki na lata 2023/2024

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni w 2022 roku zawiera informacje o realizacji zadań uchwalonych w 2022 roku przez Walne Zgromadzenie Członków Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży oraz dane ekonomiczne i statystyczne obraz... więcej →
Foto ŁSM

data dodania: 06-06-2022

Sprawozdanie z działalności za 2021 rok – Kierunki na lata 2022/2023

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni w 2021 roku zawiera informacje o realizacji zadań uchwalonych w 2021 roku przez Walne Zgromadzenie Członków Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży oraz dane ekonomiczne i statystyczne obraz... więcej →
Foto ŁSM

data dodania: 31-05-2021

Sprawozdanie z działalności za 2020 rok – Kierunki na lata 2021/2022

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni w 2020 roku zawiera informacje o realizacji zadań uchwalonych w 2020 roku przez Walne Zgromadzenie Członków Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży oraz dane ekonomiczne i statystyczne obraz... więcej →
Foto ŁSM

data dodania: 15-09-2020

Sprawozdanie z działalności za 2019 rok – Kierunki na lata 2020/2021

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni w 2019 roku zawiera informacje o realizacji zadań uchwalonych w 2019 roku przez Walne Zgromadzenie Członków Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży oraz dane ekonomiczne i statystyczne obraz... więcej →
Foto ŁSM

data dodania: 11-06-2019

Sprawozdanie z działalności za 2018 rok – Kierunki na lata 2019/2020

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni w 2018 roku zawiera informacje o realizacji zadań uchwalonych w 2018 roku przez Walne Zgromadzenie Członków Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży oraz dane ekonomiczne i statystyczne obraz... więcej →
Foto ŁSM

data dodania: 25-05-2018

Sprawozdanie z działalności za 2017 rok – Kierunki na lata 2018/2019

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni w 2017 roku zawiera informacje o realizacji zadań uchwalonych w 2017 roku przez Walne Zgromadzenie Członków Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży oraz dane ekonomiczne i statystyczne obraz... więcej →
Foto ŁSM

data dodania: 01-06-2017

Sprawozdanie z działalności za 2016 rok – Kierunki na lata 2017/2018

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni w 2016 roku zawiera informacje o realizacji zadań uchwalonych w 2016 roku przez Walne Zgromadzenie Członków Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży oraz dane ekonomiczne i statystyczne obraz... więcej →
Foto ŁSM

data dodania: 15-06-2016

Sprawozdanie z działalności za 2015 rok – Kierunki na rok 2016/2017

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni w 2015 roku zawiera informacje o realizacji zadań uchwalonych w 2015 roku przez Walne Zgromadzenie Członków Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży oraz dane ekonomiczne i statystyczne obraz... więcej →
Foto ŁSM

data dodania: 10-06-2015

Sprawozdanie z działalności za 2014 rok – Kierunki na rok 2015/2016

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni w 2014 roku zawiera informacje o realizacji zadań uchwalonych w 2014 roku przez Walne Zgromadzenie Członków Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży oraz dane ekonomiczne i statystyczne obraz... więcej →
Foto ŁSM

data dodania: 05-06-2014

Sprawozdanie z działalności za 2013 rok – Kierunki na rok 2014/2015

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni w 2013 roku zawiera informacje o realizacji zadań uchwalonych w 2013 roku przez Walne Zgromadzenie Członków Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży oraz dane ekonomiczne i statystyczne obraz... więcej →

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631