ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

W przypadku awarii...

teleseminarZgłoszenia usterek (w godzinach pracy 7:15-15:15) przyjmowane są w poszczególnych administracjach osiedlowych osobiście lub pod nr tel.:

 • Administracja Centrum 86 216-56-78
 • Administracja Jantar 86 215-26-21
 • Administracja Os. Nr 3 86 215-26-31

Po godzinach pracy administracji osiedlowych zgłoszenia usterek należy kierować pod nr tel.:

 • awarie i usterki hydrauliczne 517 046 122
 • awarie i usterki elektryczne 694 430 631

Ważne telefony:

 • Pogotowie Ratunkowe 999
 • Straż Pożarna 998
 • Policja 997
 • Policja dla tel. kom. 112
 • Pogotowie ciepłownicze 993
 • Pogotowie gazowe 992
 • Pogotowie energetyczne 991
 • Pogotowie wodno-kanalizacyjne 86 216-36-03
 • Pogotowie dźwigowe (windy) 508 073 397
 • Telewizja Vectra – usterki 801-080-180

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631