ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Energia ze słońca w ŁSM w Łomży

Miło nam poinformować, że zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku, nasz projekt „Energia ze słońca w Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży” uzyskał pozytywną opinię panelu ekspertów i został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach REACT-EU (kwota dofinansowania 115 248,90 zł).

Efektem realizacji projektu, o ogólnej wartości 218 086,38 zł, będzie montaż na dachu budynku dawnej bazy technicznej (przy ul. Konstytucji 3 Maja 2) paneli fotowoltaicznych. Ogniwa te będą produkować około 40 tysięcy kWh energii elektrycznej rocznie, z czego wg szacunków, około 30 tysięcy kWh będzie wprowadzane do sieci energetycznej, a resztę spożytkujemy na potrzeby własne Spółdzielni.

Pierwotnie, nasze przedsięwzięcie w ramach konkursu nr RPPD. 05.01.00-IZ.00-20-002/19, Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, mimo pozytywnej oceny ekspertów, nie uzyskało dofinansowania i plasując się na 57. miejscu na liście rankingowej ulokowane zostało wśród zadań rezerwowych. Tym bardziej cieszymy się, że pula środków z tzw. REACT-EU pozwoli na zrealizowanie projektu, którego efektem będzie zmniejszenie kosztów działalności Spółdzielni, ale również redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Warto nadmienić, że począwszy od roku 2017, to już trzeci zwycięski projekt z dofinansowaniem zewnętrznym, stanowiący (zgodnie z głównymi kierunkami działalności Spółdzielni) kontynuację działań zmierzających do wyposażenia budynków w instalacje Odnawialnych Źródeł Energii w celu obniżenia kosztów użytkowania lokali.

Foto: Google Street View

dodano dnia: 05-01-2022
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631