ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Główny składnik smogu. Czym są pyły zawieszone?

Statystyki dotyczące skutków występowania smogu są alarmujące. W Polsce z powodu powietrza złej jakości umiera rocznie około 45 tys. osób. Według raportów ONZ, z powodu smogu długość życia przeciętnego Polaka jest krótsza od 9 do 12 miesięcy, a mieszkańcy Śląska żyją krócej nawet o ponad rok.
Pyły zawieszone to zlepek różnych substancji chemicznych takich jak metale ciężkie – rtęć, arsen, nikiel i kadm, a także trujące dioksyny i oraz m.in.: niezwykle groźny, rakotwórczy benzoalfapiren.

Cząsteczki pyłów zawieszonych są bardzo małe i lekkie. Rozróżniamy dwa, najczęściej występujące pyłki zawieszone o średnicach 2.5 i 10 mikrometrów. Pyłek PM2.5 ma średnicę mniejszą niż 2.5 mikrometra, to jest 0,05 grubości ludzkiego włosa. Natomiast średnica pyłków PM10 nie przekracza 10 mikrometrów, czyli 0,20 grubości włosa.
Jeden mikrometr to jedna milionowa metra, czyli 1/1000 milimetra, natomiast średnica ludzkiego włosa to około 50-70 mikrometrów.
To właśnie z powodu ich bardzo małych rozmiarów, pyły zawieszone przenikają tak łatwo do naszych płuc i krwiobiegu i są tak niebezpieczne dla człowieka, a szczególnie dla osób starszych i dzieci.

Dane o jakości powietrza na terenie lokalizacji Łomżyńskiej Spółdzielnie Mieszkaniowej w Łomży można sprawdzać na stronie internetowej www.smogcontrol.eu/mapa/smog.html oraz pod tym samym adresem w przeglądarce smartfonu.

Artykuł został opracowany we współpracy z firmą SMOG CONTROL www.smogcontrol.eu

dodano dnia: 21-01-2020
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631