ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Informacja - lokale użytkowe

Informacja dla użytkowników lokali będących w zasobach Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Szanowni Państwo
kontenery-recykling
Od 1 lipca 2013r. będą obowiązywały nowe zasady związane z wywozem i unieszkodliwianiem odpadów. Rada Miejska Łomży zadecydowała o wprowadzeniu segregacji odpadów na cztery frakcje: plastik, szkło, papier, odpady biodegradowalne oraz pozostałe zmieszane.

Zarząd Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży informuje, że zadeklarował w imieniu mieszkańców spółdzielczych osiedli segregowanie odpadów.

W związku z tym, mają Państwo obowiązek segregacji odpadów wyrzucanych do śmietników Spółdzielni.

Nie stosowanie segregacji będzie skutkowało wypowiedzeniem usługi składowania odpadów.

Łomża 15.05.2013r.

Zarząd ŁSM w Łomży

dodano dnia: 17-03-2014
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631