ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Kolejne instalacje OZE

Do końca października br. na dachach pięciu budynków z zasobów Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży pojawią się panele fotowoltaiczne, będące integralną częścią instalacji wykorzystującej promienie słoneczne do produkcji energii elektrycznej. Prace zostaną wykonane w ramach realizacji zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą ŁSM w Łomży „Programu remontu instalacji elektrycznych w zasobach Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży z wyposażeniem budynków w instalacje odnawialnych źródeł energii”.

Program, począwszy od roku 2021, zakłada m.in. sukcesywne wyposażanie budynków w instalacje fotowoltaiczne produkujące energię elektryczną na potrzeby nieruchomości z wykorzystaniem środków z funduszu remontowego, zwiększonego o środki z podziału zysku i finansowania zewnętrznego. W pierwszej kolejności wyposażane w OZE będą budynki o największym zapotrzebowaniu na energię elektryczną.

W roku bieżącym instalacje fotowoltaiczne pojawią się w budynkach:

  • Aleja Legionów 5 – moc zainstalowana 9,24 kWp,
  • Żeromskiego 1 – moc zainstalowana 9,90 kWp,
  • Żeromskiego 1A – moc zainstalowana 9,90 kWp,
  • Żeromskiego 1B – moc zainstalowana 9,90 kWp,
  • Prusa 8 – moc zainstalowana 9,45 kWp.

Montaż instalacji OZE umożliwi znaczne zmniejszenie kosztów energii elektrycznej, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na wysokość opłat eksploatacyjnych, ponoszonych przez mieszkańców.

Dodajmy, że wszystkie nowe oddane do użytku budynki mieszkalne w ŁSM w Łomży wyposażane są w instalacje solarne spożytkowujące promieniowanie słoneczne do podgrzewu wody wykorzystywanej w instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej. Wykorzystanie energii słonecznej do podgrzewu wody skutkuje obniżeniem opłat dla mieszkańców o 65 do 79% (stawka za pogrzanie 1m3 wody w Spółdzielni to 19,00 zł., w budynkach wyposażonych w instalacje solarne od 3,90 do 6,60 zł.). Na dwóch budynkach wielolokalowych funkcjonuje instalacja fotowoltaiczna wykorzystująca energię elektryczną wytworzoną w ogniwach do podgrzewu wody w instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej. Są to instalacje na budynkach przy ul. Pięknej 13 i ul. Wojska Polskiego 31 (o mocy po 4,16 kWp każda). Na budynku biura Zarządu działa instalacja fotowoltaiczna z przeznaczeniem na pokrycie zapotrzebowania w energię elektryczną o mocy 22 kWp. Wytworzyły one w 2020r. energię elektryczną w ilości 22,32 MWh dla potrzeb biura Spółdzielni oraz 16,72 MWh na blokach mieszkalnych.

dodano dnia: 11-08-2021
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631