ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Komunikat MPWiK dot. użytkowania kanalizacji

140813121705Szanowni Państwo !
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Łomży zwraca się z prośbą do wszystkich użytkowników urządzeń kanalizacyjnych o należyte z nich korzystanie. Różne odpadki i części stałe, nawet rozdrobnione należy wyrzucać do kosza na śmieci a nie do sedesu. Dlaczego ?

Sieć kanalizacyjna jest zaprojektowana tak, by przyjmować ścieki z naszych domów, nieczystości sanitarne i papier toaletowy. Śmieci wrzucone do toalety, mogą zapchać nie tylko sedes, ale również wewnętrzną kanalizację budynku i stać się przyczyną poważnej awarii.

Dlatego też przestrzegamy i gorąco apelujemy, by nie wrzucać do sedesów :

– artykułów higieny osobistej: podpasek, tamponów, nawilżonych chusteczek i środków higienicznych z zawartością włókien naturalnych i syntetycznych, które nie rozpuszczają się w wodzie , materiałów opatrunkowych, igieł itp.

– ręczników papierowych, szmat, gazet i innych trudno rozpuszczających się w wodzie materiałów, zbijających się w rurach w zwartą masę.

– niedopałków papierosów, lekarstw, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości. Zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni.

– materiałów budowlanych, które opadają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory.

– tłuszczów i olejów, które tężejąc w rurach zmniejszają ich średnice i przyśpieszają konieczność remontu instalacji kanalizacyjnej w budynku.

Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji powoduje zatory sieci kanalizacyjnych i przepompowni ścieków, co skutkuje zalewaniem ściekami piwnic domów jednorodzinnych i bloków wielorodzinnych . Usuwanie tego typu awarii powoduje wzrost kosztów eksploatacyjnych, co z kolei przekłada się na cenę świadczonych usług za odprowadzenie i oczyszczenie dostarczonych przez Państwa ścieków.

dodano dnia: 22-08-2014
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631