ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

ŁSM w Łomży. Nowe rozwiązania. Nowoczesne technologie.

Instalacje solarne.
Od 1996 roku montujemy na nowobudowanych budynkach mieszkalnych instalacje solarne zintegrowane z systemami grzewczymi, które są przeznaczone do wytwarzania ciepła dla potrzeb centralnej ciepłej wody użytkowej (c.c.w.u.). W skali całego roku oszczędności mogą sięgać 60% kosztów podgrzewania wody. Podgrzewanie wody użytkowej stanowi coraz większy udział w całkowitych kosztach ogrzewania budynku. Potrzeby ciepła na cele ogrzewania zmniejszają się stale w nowych budynkach, wskutek
wprowadzania coraz wyższych standardów izolacyjności cieplnej. Potrzeby na ciepłą wodę użytkową wynikają z kolei z zapotrzebowania mieszkańców. Stąd zapewnienie niskich kosztów podgrzewania wody jest istotne dla osiągnięcia niższych kosztów eksploatacji budynku i obniżenia opłat związanych z użytkowaniem lokalu. W instalacje solarne wyposażonych jest 12 budynków wielomieszkaniowych.

System eGain forecasting ™.
System eGain forecasting™ jest metodą regulacji temperatury w ogrzewanych budynkach, polegającą na wyliczaniu zapotrzebowania na energię cieplną, która powinna być dostarczona do budynku w jednostce czasu. Na podstawie danych o strukturze budynku oraz informacji meteorologicznych pochodzących z lokalnej prognozy pogody (temperatura zewnętrzna, siła i kierunek wiatru, a także nasłonecznienie) wyliczane jest zapotrzebowanie na energię cieplną.
Metoda regulacji pogodowej polega na korzystaniu z odbiornika prognozy pogody przy pomocy sieci GSM. Odbiornik prognozy pogody wpływa na pracę regulatora węzła cieplnego, który z kolei ustala temperaturę w instalacji grzewczej budynku. Wraz z odbiornikami prognozy pogody instalowane są w mieszkaniach zdalne rejestratory klimatyczne. Mierzą one temperaturę oraz wilgotność powietrza w pomieszczeniu i dane te przesyłają w czasie rzeczywistym do odbiorników prognozy pogody, z którymi są sprzężone. Dzięki takiemu podejściu system z wyprzedzeniem przewiduje jak ogrzewać budynek przy najmniejszym możliwym zużyciu energii cieplnej z zachowaniem komfortu cieplnego.

System ADAPTERM.
System ADAPTERM oferuje optymalne wykorzystanie energii w budynku przy niezmienionym komforcie cieplnym mieszkańców. ADAPTERM to inteligentny system, który na podstawie danych dostarczanych przez podzielniki radiowe dostosowuje ilość pobieranej energii cieplnej do rzeczywistego zapotrzebowania mieszkańców. W wyniku tego temperatura zasilania zostaje zredukowana, a straty ciepła w instalacji rozprowadzającej pomniejszone.
Moduł ADAPTERM jest połączony z węzłem cieplnym i czuwa nad optymalnym ustalaniem temperatury zasilania. W ten sposób zostaje zaoszczędzona energia bez potrzeby zmniejszania komfortu cieplnego, do jakiego mieszkańcy są przyzwyczajeni.

Podzielniki kosztów energii cieplnej odczytywane drogą radiową.
Nowe podzielniki zapewniają:
• możliwość wizualnej kontroli zużycia
• przejrzysty pomiar
• radiowe przekazywanie danych bez potrzeby wchodzenia do mieszkania
• przechowywanie danych o zużyciu przez okres 12 miesięcy
• ponadto wyposażone są w inteligentny system rozpoznania stanu grzejnika, oraz baterię o 10 letniej trwałości.

Wodomierze odczytywane drogą radiową.
Radiowy system odczytu wodomierzy jest nowoczesną metodą zdalnego zbierania danych o zużyciu wody z lokali mieszkalnych przy użyciu fal radiowych. Technologia zdalnego odczytu umożliwia szybkie, bezbłędne zebranie danych bez konieczności angażowania w to użytkowników lokali. Daje też możliwość monitorowania pracy instalacji i urządzeń pomiarowych oraz sygnalizowania stanów awaryjnych i nieuprawnionego poboru w czasie rzeczywistym. Radiowy odczyt wodomierzy ogranicza  możliwość wystąpienia pomyłek związanych z czynnikiem ludzkim, zaś narzędzia informatyczne pozwalają na kompleksową analizę zużycia wody.

Energia elektryczna.
Sukcesywnie modernizujemy instalacje elektryczne w celu obniżenia kosztów zużycia energii elektrycznej i poprawy komfortu zamieszkiwania. Realizujemy to poprzez:
• wymianę żarowych źródeł światła na LED
• eliminowanie automatów schodowych załączających oświetlenie całej klatki schodowej na rzecz opraw z indywidualnymi czujnikami ruchu
• montowanie układów elektrycznych blokujących możliwość zapalania oświetlenia klatek w ciągu dnia
• wymianę transformatorów 230V/24V na ograniczniki poboru mocy w obwodach oświetlenia piwnic.
Ma to na celu wyeliminowanie strat energii elektrycznej wydzielającej się w podłączonych na stałe transformatorach przy jednoczesnym eliminowaniu przypadków nielegalnego poboru energii.

Wentylacja mechaniczna.
Świeże powietrze napływa do pomieszczeń przez ciśnieniowe nawiewniki okienne. Powietrze zużyte wyciągane jest przez automatycznie regulowane kratki higrosterowane. Kratki te pełnią rolę automatycznych regulatorów (zwiększają wydajność w przypadku wzrostu wilgotności w pomieszczeniu). Powietrze usuwane jest wspólnymi kanałami wentylatorem znajdującym się na dachu budynku na każdym pionie wentylacyjnym.

Wideodomofony.
Umożliwiają bezpieczny podgląd otoczenia za drzwiami wejściowymi do budynku, bez konieczności ich otwierania.

Monitoring wizyjny.
Monitoring osiedla daje mieszkańcom większe poczucie bezpieczeństwa oraz jest dodatkowym sposobem zabezpieczenia mienia.

 

dodano dnia: 12-09-2018
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631