ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

ŁSM w Łomży z umową na dofinansowanie instalacji PV

W dniu 27 lipca br., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku odbyło się podpisanie dokumentów dotyczących dofinansowania projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. ŁSM w Łomży reprezentował Zarząd Spółdzielni w składzie: Wojciech Michalak – Prezes Zarządu, Krzysztof Cieśliński – Zastępca Prezesa Zarządu oraz Piotr Pawłowski – Członek Zarządu.

Efektem realizacji projektu pn. „Energia ze słońca w Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży”, o ogólnej wartości kosztów kwalifikowanych 176 000,00 zł, przy kwocie dofinansowania 114 400,00 zł (65%) jest montaż na dachu budynku dawnej bazy technicznej (przy ul. Konstytucji 3 Maja 2) paneli fotowoltaicznych. Ogniwa te produkują około 40 tysięcy kWh energii elektrycznej rocznie, z czego około 30 tysięcy kWh jest wprowadzane do sieci energetycznej, a resztę konsumujemy na potrzeby własne Spółdzielni.

Warto nadmienić, że począwszy od roku 2017, to już trzeci zwycięski projekt z dofinansowaniem zewnętrznym, stanowiący (zgodnie z głównymi kierunkami działalności Spółdzielni) kontynuację działań zmierzających do wyposażenia budynków w instalacje Odnawialnych Źródeł Energii w celu obniżenia kosztów użytkowania lokali.

dodano dnia: 27-07-2023
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631