ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Miasto i ŁSM w Łomży porozumiały się w sprawie tzw. „Strzelnicy”

Prezydent Łomży i Zarząd Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży podpisali w dniu 9 czerwca 2021 r. porozumienie w sprawie współkorzystania z zespołu terenowych obiektów sportowo – rekreacyjnych znajdujących się przy ul. Konstytucji 3 Maja w Łomży. Dokument ostatecznie wypełnia zapisy umowy z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Konstytucji 3 Maja w Łomży” i na piśmie określa zasady współkorzystania i ponoszenia kosztów jego utrzymania na przyszłość.

Inwestycja była prowadzona w latach 2007-2010 przez Miasto Łomża, na działce znajdującej się w użytkowaniu wieczystym Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży. W jej trakcie wykonano m.in. ciągi pieszo – rowerowe, skatepark, boisko do piłki plażowej, ścianki wspinaczkowe, urządzenie Cosmo-Base, boisko trawiaste do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz fontannę. Koszty jej realizacji w 70 proc. pokryło Miasto Łomża, a w 30 proc. Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży .

Na podstawie zawartego porozumienia, Miasto formalnie upoważniło Spółdzielnię do nieodpłatnego korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz z infrastruktury towarzyszącej, stanowiących własność Miasta. Spółdzielnia natomiast zobowiązała się do zapewnienia na swój koszt porządku i czystości „Strzelnicy”, w szczególności w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji ciągów pieszych (w tym odśnieżania i sprzątania), terenów zielonych (w tym koszenia i sprzątania) oraz opróżniania pojemników na śmieci i zapewnienia odbioru odpadów komunalnych. ŁSM w Łomży zapewni również dostępność „Strzelnicy” wszystkim mieszkańcom Łomży.

Miasto Łomża będzie z kolei ponosiło koszty związane z konserwacją i eksploatacją oświetlenia „Strzelnicy”, a Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji bieżącego utrzymania oraz konserwacji obiektów sportowo-rekreacyjnych, ławek oraz pojemników na śmieci. Środki trwałe, stanowiące własność Miasta, zostaną objęte ubezpieczeniem. Po stronie Miasta leży także dostarczenie przenośnych sanitariatów.

W związku z powyższymi ustaleniami informujemy, że zgłoszenia dotyczące prawidłowego funkcjonowania zespołu  terenowych obiektów sportowo – rekreacyjnych znajdujących się przy ul. Konstytucji 3 Maja w Łomży należy zgłaszać pod numerami telefonów:

  • w sprawie utrzymania porządku i czystości (ŁSM w Łomży): 86 215-26-31, (pon.–pt. w godz. 8:00 – 15:00),
  • w sprawie utrzymania i konserwacji obiektów sportowo – rekreacyjnych (MOSiR): 784-239-655 (pon-pt. w godz. 8:00-15:00).

dodano dnia: 10-06-2021
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631