ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Montaż stolarki okiennej - wykaz firm 2023

okno_pcvDokonując wymiany stolarki okiennej w zajmowanym lokalu, osoba posiadająca do niego tytuł prawny (spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, odrębną własność lokalu) może skorzystać z dofinansowania Spółdzielni. ŁSM w Łomży  pokrywa koszty montażu stolarki okiennej.

Osoba zainteresowana wymianą zamawia stolarkę wraz z montażem w wybranej firmie mającej podpisaną ze Spółdzielnią umowę o współpracy. Wszystkie sprawy związane z wymianą, łącznie z powiadomieniem służb Spółdzielni o terminie montażu i odbioru wykonanych robót prowadzi dostawca stolarki. Po dokonaniu odbioru, koszty montażu okien pokrywa Spółdzielnia (montażysta fakturę wystawia dla ŁSM w Łomży), Osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu ponosi tylko koszty zakupu stolarki okiennej.

Wykaz firm, z którymi Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży podpisała umowy na wymianę stolarki okiennej w 2023 roku:

 1. DW DOMEL Elżbieta Zabielska, ul. Wojska Polskiego 22, 18-400 Łomża,
 2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ”PARTNER” mgr inż. Marek Malinowski, ul. Mazowiecka 1/13, 18-400 Łomża,
 3. PROJEKT S.C. Artur Plona, Tomasz Przybyszewski, ul. Bema 3C, 18-400 Łomża,
 4. EKSPERTT Kazimierz Łupiński, Al. Piłsudskiego 40B, 18-400 Łomża,
 5. PPHU „Delta” Andrzej Siedlecki, Al. Legionów 27, 18-400 Łomża,
 6. PPHU GEAL S.C. A. Gajownik, A. Bylica  J. Szlesiński, J. Grodzki, Al. Legionów 52, 18-400 Łomża.
 7. AVANS Włodzimierz Tomaszuk, ul. Stacha Konwy 8/31, 18-400 Łomża.

Można także dokonać wymiany stolarki okiennej we własnym zakresie. W tym przypadku koszty montażu po odbiorze robót zwracane są bezpośrednio osobie posiadającej tytuł do lokalu w wysokości 20,00 zł (dwudziestu złotych) za montaż 1 metra obwodu okna. Przypominamy, że przed przystąpieniem do wymiany należy zgłosić w Administracji Osiedla termin montażu, następnie uzgodnić datę odbioru.

Warunki dofinansowania przez Spółdzielnię kosztów wymiany okien:

 • wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną,
 • zachowanie podziału oraz kolorystyki istniejącego okna,
 • montaż nawiewników we wszystkich oknach oprócz okna w pomieszczeniu kuchennym,
 • współczynnik przenikania ciepła wymienianych okien nie może być wyższy niż 0,9 W/m2 K
 • w przypadku ponownej wymiany okien musi upłynąć co najmniej 10 lat od daty poprzedniego dofinansowania wymiany okien przez ŁSM w Łomży.

Opracowanie: Piotr Pawłowski

dodano dnia: 04-05-2023
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631