ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Najkorzystniejsza oferta

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na:

– wykonanie kontroli rocznej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych w zasobach Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  w Łomży

wybrano jako najkorzystniejszą (najniższa cena) następującą ofertę:

  1. SALOMON Spółka z o.o., ul. Gdańska 20, 14 – 200 Iława, która zaoferowała wykonanie usług :
  • kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – 7,90 zł netto za lokal,
  • kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych (gaz ziemny) – 6,00 zł netto za lokal,
  • kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych (gaz płynny propan – butan) – 6,00 zł netto za lokal,
  •  kontrola stanu technicznego instalacji gazowej gazu ziemnego w     części od kurka głównego do odgałęzień indywidualnych – 50,00 zł netto za obiekt,
  •  wykonanie próby szczelności kanałów wentylacyjnych – 150,00 zł netto za próbę.

dodano dnia: 21-01-2020
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631