ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Najkorzystniejsza oferta

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego – Przetarg nr 6/2022 na wykonanie robót budowlanych:

  • związanych z rozbudową o wiatrołapy, dociepleniem, remontem i dyspozycją kolorystyczną elewacji frontowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Łomży przy ul. Mickiewicza 10, ul. Słowackiego 10 i ul. Reymonta 6 w Łomży oraz remontem elewacji budynku mieszkalno – usługowego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Polowej 15 w Łomży,

wybrano jako najkorzystniejszą (najniższa cena) następującą ofertę:

  1. Remont elewacji budynku mieszkalno – usługowego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Polowej 15 w Łomży – DARHOUSE Wojciech Dardziński, ul. Łąkowa 57, 18-400 Łomża,  za cenę 693 233,78 zł netto.

Przetarg na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową o wiatrołapy, dociepleniem, remontem i dyspozycją kolorystyczną elewacji frontowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Łomży przy:

  • ul. Mickiewicza 10,
  • ul. Słowackiego 10,
  • ul. Reymonta 6,

został unieważniony.

dodano dnia: 23-06-2022
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631