ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Najkorzystniejsze oferty

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego (Przetarg nr 5/2022) na wykonanie robót budowlanych obejmujących swoim zakresem:

  • remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Polowej 13,
  • remont ocieplenia ścian podłużnych, loggii i balkonów oraz docieplenie stropów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wiejskiej 3,
  • remont loggii i balustrad w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Prusa 8,
  • naprawę usterek elewacji ścian bocznych loggii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Konstytucji 3 Maja 8,

wybrano jako najkorzystniejsze (najniższa cena) następujące oferty:

  1. Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Polowej 13 – DARHOUSE Wojciech Dardziński, ul. Łąkowa 57, 18-400 Łomża, za cenę 58 566,56,00 zł netto.
  2. Remont ocieplenia ścian podłużnych, loggii i balkonów oraz docieplenie stropów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wiejskiej 3 – Zakład Remontowo – Budowlany Szczepan Kijewski, ul. Ogrodowa 25, 18-400 Stare Kupiski, za cenę 809 559,85 zł netto.
  3. Remont loggii i balustrad w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Prusa 8 – Zakład Remontowo – Budowlany Szczepan Kijewski, ul. Ogrodowa 25, 18-400 Stare Kupiski, za cenę 547 748,72 zł netto.
  4. Naprawa usterek elewacji ścian bocznych loggii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Konstytucji 3 Maja 8 – EMMAR Tomasz Jemielity, ul. Łomżyńska 110, 18-400 Konarzyce, za cenę 27 222,87 zł netto.

dodano dnia: 19-04-2022
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631