ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Najkorzystniejsze oferty

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na roboty budowlane związane z:

 • rozbudową wiatrołapów  budynku przy ul. B. Prusa 2,
 • rozbudową wiatrołapów i docieplenie ściany od strony wiatrołapów budynku przy ul. Słowackiego 5,
 • dociepleniem ściany od strony wiatrołapów budynku przy ul. Chopina 2,
 • remontem elewacji budynków przy ul. Słowackiego 1 i 7,
 • remontem balkonów budynku przy ul. Pięknej 1,
 • remontem parkingów, chodników, utwardzeniem terenu przy budynkach Polowa 35, Reymonta 5, Żeromskiego 1B, Prusa 8, Przykoszarowa 35 i Konstytucji 3 Maja 4 a 6 w Łomży,

wybrano jako najkorzystniejsze (najniższa cena) następujące oferty:

 1. Budynek Słowackiego 5 – ZRB Szczepan Kijewski, Stare Kupiski, ul. Ogrodowa 25, 18 – 400 Łomża – za cenę 288 298,46 zł netto,
 2. Budynek Chopina 2 – ZRB Szczepan Kijewski, Stare Kupiski, ul. Ogrodowa 2518 – 400 Łomża – za cenę 540 224,11 zł netto,
 3. Budynek Piękna 1 – ZRB Szczepan Kijewski, Stare Kupiski, ul. Ogrodowa 25, 18 – 400 Łomża  – za cenę 95 312,35 zł netto,
 4. Parking Polowa 35 – Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa – Dociepleń MROCZKOWSKI, ul. Poznańska 37, 18-400 Łomża – za cenę 56 288,43 zł netto,
 5. Parking, droga Reymonta 5 –  Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa – Dociepleń MROCZKOWSKI, ul. Poznańska 37, 18-400 Łomża – za cenę 176 101,33 zł netto,
 6. Parking, chodniki Żeromskiego 1B – Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa – Dociepleń MROCZKOWSKI, ul. Poznańska 37, 18-400 Łomża – za cenę 226 287,46 zł netto,
 7. Parking, chodniki Prusa 8  – GProjekt Sp. z o.o., ul. Zawadzka 59/68, 18–400 Łomża – za cenę 60 249,60 zł netto,
 8. Parking, chodniki Przykoszarowa 35 – GProjekt Sp. z o.o. ,ul. Zawadzka 59/68, 18-400 Łomża – za cenę 282 277,24 zł netto,
 9. Chodnik Konstytucji 3 Maja 4 a 8 – GProjekt Sp. z o.o., ul. Zawadzka 59/68, 18-400 Łomża – za cenę 88 574,94 zł netto.

Unieważniono postępowanie przetargowe dotyczące budynków przy ul. Słowackiego 1 i 7 oraz Prusa 2.

dodano dnia: 14-04-2021
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631