ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Najnowsze technologie w ŁSM w Łomży

Jednym z najnowocześniejszych budynków mieszkalnych w całym regionie, może poszczycić się Administracja Osiedla „Jantar”, Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży. Mowa tu o nieruchomości przy ul. Broniewskiego 1A w Łomży, która zamieszkuje 60 rodzin.

Zaopatrzenie budynku w energię cieplną zrealizowane zostało w oparciu o kompaktowy węzeł cieplny skojarzony z instalacją solarną . Nad pracą węzła cieplnego na potrzeby centralnego ogrzewania czuwa inteligentny, nadążający za zmiennymi warunkami pogodowymi system eGain forecastingTM. System ten stabilizuje temperaturę wewnątrz budynku na założonym poziomie analizując i wyliczając parametr zasilania, uwzględniając zmiany czynników pogodowych takich jak: wiatr, nasłonecznienie, gwałtowna zmiana temperatury i wilgotność.

W okresach nasłonecznienia, instalacja cieczowych kolektorów słonecznych produkcji polskiej firmy Hewalex akumuluje ciepło w urządzeniach węzła solarnego, które w postaci gorącej wody wykorzystywane jest przez mieszkańców budynku do celów bytowych. W okresie letnim węzeł solarny zapewnia 100% pokrycie zapotrzebowania energetycznego na cele ciepłej wody użytkowej.

Nad zużyciem energii cieplnej i wody czuwa instalacja monitoringu zużycia mediów, wykonana w oparciu o przewodową transmisję danych po szynie MBUS. Specjalista do spraw rozliczeń w każdej chwili może odczytać aktualne wartości zużyć, jak również zdiagnozować poprawność pracy urządzeń.

Budynek przy ul. Broniewskiego 1A jest pierwszym budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym w zasobach ŁSM w Łomży, ale również i całym mieście, wyposażonym w system wentylacji mechanicznej A1RC HIGRO. Jest to system wentylacji mechanicznej podciśnieniowej z automatyczną regulacją w zależności od warunków wilgotnościowych panujących w mieszkaniach. System opiera się na kanałowej instalacji wywiewnej współpracującej z wywiewnymi kratkami higrosterownymi oraz nawiewnikami ciśnieniowymi. Zainstalowanie tego układu stawia budynek w kategorii efektywności energetycznej w klasie A2 , na co posiadamy stosowny certyfikat.
certyfikatA2

Zastosowane instalacje są przyjazne środowisku, a ponadto przynoszą wymierne efekty w postaci oszczędności energetycznych rzędu 10-25 %. Poza oszczędnością należy podkreślić, iż sama tylko optymalizacja zużycia energii wynikająca z zastosowaniem systemu eGain zmniejsza emisję CO2, która w skali roku sięga wartości 500 ton.

Mieszkania wyposażono w instalację elektryczną siłową (230/400V) umożliwiającą podłączenie kuchni elektrycznych o dowolnej konfiguracji zasilania. W V-cio kondygnacyjnej klatce nr 2 zainstalowano dźwig osobowy o nośności 1000kg, przystosowany do przewozu mebli, chorych na noszach oraz osób niepełnosprawnych. Do oświetlenia klatek schodowych zastosowano oprawy LED z czujnikami ruchu oraz blokadę świecenia w ciągu dnia, co łącznie bardzo obniża koszty zużycia energii elektrycznej. W obwodach elektrycznych oświetlenia piwnic zastosowano ograniczniki poboru mocy mające za zadanie niedopuszczenie do przypadków kradzieży energii elektrycznej.

W zakresie instalacji teletechnicznych budynek wyposażono w:

  • Instalacje antenowe RTV do odbioru:
  • telewizji satelitarnej – HOT BIRD 13E,
  • naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T,
  • sygnału radiowego UKF-FM,

 

  • Możliwość odbioru programów lokalnego operatora telewizji kablowej,
  • Instalację internetową z dostępem dla dwóch operatorów,
  • Instalację telefoniczną z dostępem dla dwóch operatorów,
  • System zdalnego odczytu stanu wodomierzy i ciepłomierzy,
  • System inteligentnej regulacji pogodowej węzła cieplnego,
  • Kamery telewizji przemysłowej (dzień/noc) stale monitorujące i rejestrujące teren wokół budynku.

Galeria: budynek przy ul. Broniewskiego 1A oraz jego otoczenie:

dodano dnia: 08-05-2014
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631