ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Nowa taryfa dla ciepła

8014079_lPrezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 12 grudnia 2017 roku zatwierdził nową Taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. Decyzja Prezesa URE i treść Taryfy zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 15 grudnia 2017 roku pod poz. 4655. Nowa taryfa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Poniżej prezentujemy zestawienie składników nowej Taryfy w odniesieniu do cen, które obowiązują do końca br. W zestawieniu uwzględniono tylko te grupy taryfowe, których definicje obejmują zasoby naszej Spółdzielni (grupy odbiorców 110, 122 i 210).

cenympec2018

dodano dnia: 22-12-2017
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631