ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Nowe murale powstaną w Łomży

Dwa nowe murale powstaną jeszcze w tym miesiącu w naszym mieście. Swoją tematyką będą nawiązywały do jubileuszu 600-lecia nadania Łomży praw miejskich oraz 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Wykonane zostaną przez muralistów z Fundacji RoskoArt pod kierunkiem Rafała Roskowińskiego, twórcy Gdańskiej Szkoły Muralu, artysty, malarza, pioniera i legendy polskiego muralizmu.

– Ubiegłoroczne cztery murale pokazały, że tego typu sztuka przypadła do gustu łomżyniakom. Powstanie dwóch kolejnych niewątpliwie przyczyni się do uatrakcyjnienia i poprawy wizerunku naszego miasta, a także może być atrakcyjnym sposobem na zwiększenie świadomości historycznej mieszkańców Łomży – mówi prezydent Mariusz Chrzanowski.

Pierwsze z wykonywanych wielkoformatowych malowideł ściennych, prezentujące orszak Księcia Janusza w rocznicę nadania praw miejskich Łomży, powstanie przy ul. Giełczyńskiej na ścianie zewnętrznej wygradzającej teren Muzeum Północno – Mazowieckiego. – Kompozycja, ze względu na proporcje horyzontalne, ma rozciągniętą formę złożoną z postaci w strojach z pierwszej połowy XV wieku. Jest podzielona na dwie grupy, rozdzielona kartuszem z datą nobilitacji i herbem miasta – tłumaczy Rafał Roskowiński, który projektował mural. Zgodnie z jego opisem grupa po lewej stronie to symboliczne przedstawienie mieszczan łomżyńskich, witających wkraczający do miasta orszak księcia. Stroje inspirowane są m.in. akwarelami i szkicami Jana Matejki. Zapewne jest tam osoba duchowna, architekt miasta, miejscowe damy oczywiście pokazane w sposób symboliczny, alegorystyczny. Grupa po prawej stronie to orszak Księcia Janusza złożony głównie z rycerzy w zbrojach paradnych. Otoczony jest pocztowymi z symbolami mazowieckich smoków i orłów takimi, jakimi posługiwał się możnowładca. Reszta rycerstwa to szlachta mazowiecka z widocznymi herbami mazowieckimi leliwa i nałęcz. – Sam mural nie jest dokumentem historycznym, ale inspiracją do zainteresowania się historią – podkreśla Rafał Roskowiński.

Drugie malowidło wielkoformatowe powstanie na budynku przy ul. Polowej 35, który do tego celu został użyczony nieodpłatnie na 10 lat przez Łomżyńską Spółdzielnię Mieszkaniową. Nawiązuje ono do rocznicy odzyskania niepodległości i ma podwójną symbolikę. Pierwsza jest bezpośrednio związana z wydarzeniami z 1918 r. w Łomży i przedstawia zakochanych w sobie dwójkę młodych ludzi Leona Kaliwodę  i Halinkę Jarnuszkiewiczównę trzymających się za ręce i patrzących sobie w oczy. – Halinka w warkoczu – symbolu niewinności i słowiańszczyzny, natomiast Leon z zawadiackim uśmiechem, z kotylionem w klapie jesionki, w wojskowych butach, w czapce maciejówce – opisuje Rafał Roskowiński. Na górze znajduje się szarfa z datami tragicznych śmierci kochanków oraz bluszcz, który do dziś splata ich mogiły, z białymi gołębiami, które symbolizują zarówno Ducha Świętego, jak i miłości oraz pokój. Między postaciami jest cytat z autentycznego rozbrajania Niemców w 1918 r. na podstawie fotografii historycznej.  Druga symbolika to porównanie tamtych wydarzeń do współczesności. Jak opisuje muralista, dzieło pokazuje, że śmierć Kaliwody i Halinki nie wsiąkła w ziemię nadaremnie. – Duch tamtej wolnej Polski, za którą poległ Kaliwoda, płynie w żyłach ich następców, polskich współczesnych żołnierzy. Miłość i heroizm, poświęcenie dla Ojczyzn i wielkich wartości, jakie zawarte są w słowie Polska, to idea, która przyświeca naszym współczesnym żołnierzom – tłumaczy Rafał Roskowiński. Do portretów współczesnych wojskowych na malowidle pozowali żołnierze zawodowi z Centrum Szkolenia Informatyki i Łączności w Zegrzu.

W ubiegłym roku, pod hasłem „Ku Niepodległej” powstały w Łomży cztery murale. Na budynku przy ul. Rządowej 5 znajduje się malowidło prezentujące sylwetkę kapitana Mariana Raganowicza i żołnierzy 33 Pułku Piechoty z bitwy z bolszewikami w 1920 r., nazwanej „Cud nad Narwią”. Na ścianie budynku przy ul. Wojska Polskiego 11 przedstawiona została tematyka powstania styczniowego, nawiązująca do zdjęcia E. Zajączkowskiego z 1916 roku, ukazującego mieszkańców Łomży przed krzyżem upamiętniającym miejsce stracenia powstańców przy Szosie Zambrowskiej. Na budynku przy ul. Polowej 57 jest postać autora „Flory polskiej” Jakuba Ignacego Wagi jako nauczyciela kształtującego w młodzieży postawy patriotyczne, a wśród uczniów znajduje się także jego syn Władysław, uosabiający aspiracje i niepodległościowe dążenia Polaków. Natomiast w dziedzińcu Muzeum Północno – Mazowieckiego przy ul. Dwornej 24A znalazła się postać Adama Chętnika – etnografa i muzealnika, ale także niepodległościowego działacza społeczno-politycznego.

 

Źródło: www.lomza.pl

dodano dnia: 09-05-2018
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631