ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Od 1 maja 2022 r. zmiana stawek za wywóz odpadów

Zarząd Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży informuje, że Uchwałą nr 489/LII/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej stawki, zmianie ulega stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawka opłaty od 1 maja 2022 roku w zabudowie wielorodzinnej wynosi: 17,90 zł/osobę.
Jednocześnie informujemy, że bez zmian pozostaje wysokość zwolnienia ze względu na niski dochód rodziny oraz dla rodzin wielodzietnych.

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Z poważaniem,

 Zarząd ŁSM w Łomży

Oświadczenie śmieci stawka od 01.05.2022 r.

dodano dnia: 14-04-2022
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631