ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Ogłoszenie - najkorzystniejsze oferty

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży  informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych obejmujących swoim zakresem:

  • remont dróg osiedlowych, chodników i parkingów przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych: Plac Niepodległości 15, Żeromskiego 1B, Prusa 14 oraz Konstytucji 3  Maja 2 – 2A w Łomży,

wybrano jako najkorzystniejsze (najniższa cena) następujące oferty:

  1. Remont parkingu przy ul. Plac Niepodległości 15GProjekt  Sp. z o.o., ul. Zawadzka 59/68, 18-400 Łomża, za cenę 101 000,00 zł netto,
  2. Remont chodników, parkingów, utwardzenie terenu przy ul. Żeromskiego 1BGProjekt Sp. z o.o., ul. Zawadzka 59/68, 18-400 Łomża, za cenę 73 258,35 zł netto,
  3. Renowacja chodników i zieleni przy ul. Prusa 14DARHOUSE Wojciech Dardziński, ul. Łąkowa 57, 18-400 Jednaczewo,  za cenę 46 577,34 zł netto,
  4. Utwardzenie terenu przy ul. Konstytucji 3 Maja 2-2AGProjekt Sp. z o.o., ul. Zawadzka 59/68, 18-400 Łomża, za cenę 39 816,62 zł netto.

dodano dnia: 22-03-2022
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631