ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Ogłoszenie o przetargu

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży  ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych obejmujących swoim zakresem:

  • remont elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Wiejskiej 5, Spółdzielczej 30, Juliusza Słowackiego 8, Bolesława Prusa 4, 5, 6 i 11 oraz remontem loggii i balkonów w budynku przy ul. Bolesława Prusa 10;
  • remont nawierzchni w rejonie ul. Przykoszarowej 21-25.

Termin składania ofert – do 25.03.2024 r. do godz. 1000.

Oferty należy składać w siedzibie Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży przy  Al. Legionów 7 B w Łomży, pokój nr 1 (sekretariat), w zaklejonych kopertach z napisem: „Przetarg nr 1/2024. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.

Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w dniu  25.03.2024 r. godz. 1015 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 10 (świetlica).

Bliższych informacji udzielają:  

Bogdan Zaremba506 230 470branża budowlana – Spółdzielcza 30, Słowackiego 8, Prusa 4,5,6,10 i 11
Jacek Gutowski606 953 588branża budowlana – Wiejska 5, Przykoszarowa 21 – 25
Zdzisław Szanciło504 769 586branża elektryczna – wszystkie zadania
Emilia Karwowska662 051 699koordynator

Dokumenty (*.zip) przetargowe do pobrania (od 01 do 11):

Zarząd ŁSM w Łomży zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

dodano dnia: 13-03-2024
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631