ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlano – montażowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażami wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem i niezbędnym uzbrojeniem terenu przy ul. Władysława Reymonta 7A w Łomży  wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy – AGBAKAR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością SP. K., ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166 lok. 1.03, 18 – 400 Łomża na kwotę 29 730 521,61 zł netto  (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy pięćset dwadzieścia jeden i 61/100 ).

 

dodano dnia: 31-01-2019
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631