ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na:

wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie klatek schodowych, pomieszczeń ogólnodostępnych w piwnicach oraz robót towarzyszących w budynkach przy ul. Pięknej 8 i 22, remoncie loggii i balkonów budynków przy ul. Pięknej 1, Małachowskiego 6 i 8, B. Prusa 13 i 15 oraz dociepleniu i remoncie budynku przy ul. Przykoszarowej 23 w Łomży wybrano jako najkorzystniejsze (najniższa cena) następujące oferty:

  1. Budynek Piękna 1 – EMMAR – Tomasz Jemielity, Konarzyce, ul. Łomżyńska 110, 18 – 400 Łomża – za cenę 45 500,19 zł netto,
  2. Budynek Piękna 8 – Zakład Budowlany S. C. Sawicki Lech, Piechowicz Wojciech, ul. Chabrowa 16, 18 – 400 Łomża – za cenę 92 660,01 zł netto,
  3. Budynek Małachowskiego 6 – MAR – TECH Mariusz Chludziński, ul. Wiosenna 39, 18 – 400 Łomża – za cenę 100 665,23 zł netto,
  4. Budynek Małachowskiego 8 – MAR – TECH Mariusz Chludziński, ul. Wiosenna 39, 18 – 400 Łomża – za cenę 87 317,75 zł netto,
  5. Budynek B. Prusa 13 – „IZO – BAU” Kazimierz Wąsiewicz, Stara Łomża przy szosie, ul. Parkowa 15, 18 – 400 Łomża – za cenę 428 780,87 zł netto,
  6. Budynek B. Prusa 15 – „IZO – BAU” Kazimierz Wąsiewicz, Stara Łomża przy szosie, ul. Parkowa 15, 18 – 400 Łomża – za cenę 483 484,67 zł netto,
  7. Budynek Przykoszarowa 23 – Zakład Remontowo – Budowlany Szczepan Kijewski, Stare Kupiski, ul. Ogrodowa 25, 18 – 400 Łomża – za cenę 877 635,37 zł netto.

dodano dnia: 20-02-2019
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631