ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na:

 – wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie klatek schodowych, pomieszczeń ogólnodostępnych w piwnicach oraz robót towarzyszących w 9 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,

wybrano jako najkorzystniejsze (najniższa cena) następujące oferty:

 1. IZO-BAU Kazimierz Wąsiewicz Stara Łomża przy Szosie, ul. Parkowa 15, 18 – 400 Łomża:
 • budynek B. Prusa 5 za cenę 107 049,67 zł netto,
 1. Zakład Remontowo – Budowlany Szczepan Kijewski, Stare Kupiski, ul. Ogrodowa 25, 18 – 400 Łomża:
 • budynek J. Słowackiego 1 za cenę 58 458,27 zł netto,
 1. Usługi Remontowo – Budowlane Wojciech Biernacki ul. Nowoprojektowana 33A, 18 – 400 Łomża:
 • budynek J. Słowackiego 3 za cenę 148 764,72 zł netto,
 • budynek W. Broniewskiego 3 za cenę 219 987,76 zł netto,
 1. Zakład Remontowo – Budowlany PROFI Janusz Milewski ul. Rycerska 3A/4, 18 – 400 Łomża:
 • budynek Konstytucji 3 Maja 9 za cenę 99 547,26 zł netto,
 • budynek S. Małachowskiego 9 za cenę 91 083,86 zł netto,
 • budynek S. Małachowskiego 11 za cenę 113 454,50 zł netto,
 • budynek S. Małachowskiego 13 za cenę 140 934,65 zł netto,
 1. Budynek Piękna 22 – przetarg unieważniono

 

Łomża, dn.: 13.12.2018 r.

dodano dnia: 13-12-2018
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631