ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Okrągły jubileusz Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

W piątek 7 września w hotelu Gromada odbył się jubileusz 60-lecia powstania Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży. Wśród licznych gości nie zabrakło prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego odznaczonego pamiątkowym medalem.

– Początki spółdzielni były skromne. Jeden budynek przy ul. Długiej z 22 lokalami mieszkalnymi zasiedlony w styczniu 1959 roku – przypomniał historię prezes ŁSM Wojciech Michalak, który otrzymał nadany przez Prezydenta RP medal za długoletnią służbę. Od tamtego momentu wiele się zmieniło. Powstawały nowe budynki mieszkalne oraz zwiększała się liczba mieszkańców spółdzielni. W jej obrębie znajdują się 4 osiedla (Konstytucji, Górka Zawadzka, Jantar i Centrum). – Dzisiaj mamy blisko 9 tysięcy członków. Nasza spółdzielnia to 8,5 tysiąca lokali mieszkalnych, które zamieszkuje około 23 tysiące osób. To są tereny 1/3 miasta – dodawał. Przed wzniesieniem symbolicznej lampki szampana dodał, że spółdzielnię tworzą ludzie. – Wznoszę toast za to, by w naszych działaniach nigdy nie zapomnieć po co jesteśmy i kogo reprezentujemy.

Wśród zaproszonych gości obecna była Poseł na Sejm Bernadeta Krynicka, która podkreślała bardzo ważną rolę spółdzielczości w życiu społeczeństwa. – Jestem przekonana, że dalsza działalność Państwa spółdzielni będzie sprzyjać poprawie warunków mieszkaniowych ich członków, a także integracji społecznej – mówiła poseł. Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski, który tego dnia wręczał nadane przez Prezydenta RP odznaczenia podkreślił, że spółdzielnia tworzy przestrzeń miejską, ale także społeczną miasta. – W zależności od tego jak będzie ona realizować swoje zadania, rozwijać rozwijało się będzie miasto. Pięknego jubileuszu pogratulował prezesowi, radzie nadzorczej i członkom spółdzielni prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. – Ten rok obfituje w wielkie jubileusze – przypomniał nawiązując do jubileuszu 100-lecia Niepodległości Polski, 600-lecia Miasta Łomża oraz 60-lecia ŁSM. – Wszystkie odwołują się do naszych ojczyzn, naszego kraju, miasta i tego co jest nam najbliższe, czyli osiedla – mówił prezydent.

Życzenia w postaci listu gratulacyjnego przekazali nieobecni na uroczystości Mieczysław Grodzki, prezes Krajowej Rady Spółdzielczej i Jerzy Jankowski, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej. – Przykład ŁSM jest przykładem osiągania sukcesów, mimo trudnej, ciągle zmieniającej się rzeczywistości – napisali w liście odczytanym przez Aleksandra Nikołajuka, pełnomocnika Krajowej Rady Spółdzielczej na woj. podlaskie. – Jak mam chandrę to przyjeżdżam do Łomży, pochodzę po osiedlach i lepiej mi się robi na duszy. Łomżyńskie spółdzielnie są wzorem w gospodarowaniu zasobami. To jest wzór i przykład zarówno w naszym regionie jak i kraju.

Początek ŁSM datuje się na 1 sierpnia 1958 roku, wówczas akt założycielski podpisało 22 członków. – Nasza spółdzielnia to sześćdziesięciolatka, ale nie wybiera się na emeryturę wręcz przeciwnie – żartował prezes Wojciech Michalak. Dodał, że na przestrzeni lat zmieniają się sposoby działania i problemy. – Wcześniej chodziło przede wszystkim o zapewnienie mieszkania, dzisiaj wymagania członków w zmierzają w kierunku poprawy warunków zamieszkiwania i wyrównania komfortu. Nie zmieniły się cele, budować mamy dobrze i w rozsądnej cenie, osoby zamieszkujące w naszych zasobach mają czuć się dobrze, bo to oni tworzą spółdzielnię – podsumował Wojciech Michalak.

Tekst: www.lomza.pl

dodano dnia: 11-09-2018
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631