ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

os. Konstytucji 3 Maja

Bud. Kołłątaja 12Zasoby Osiedla Konstytucji powstały w latach 1983 – 2008. Osiedle obejmuje swoim obszarem ulice Konstytucji 3 Maja, Śniadeckiego, Kołłątaja, Przykoszarowa, Niemcewicza i Małachowskiego. Pierwszy budynek powstał przy ul. Konstytucji 3 Maja 8, a ostatni przy Kołłątaja 1A.

Zasoby Osiedla stanowią budynki dość nowe – jednak dążąc do minimalizacji strat energii cieplnej w roku 2014 finalnie ukończone zostaną roboty polegające na ocieplaniu (metodą lekką) szczytów oraz ścian podłużnych wszystkich budynków.

W zasobach tego osiedla budynki przy ul. Konstytucji 3 Maja 2A, 2B, 2C oraz 2D ogrzewane są przy wykorzystaniu niekonwencjonalnych źródeł energii. Do produkcji energii cieplnej wykorzystuje się tu energię elektryczną, gaz, pompę ciepła z gruntu jak również kolektory słoneczne. W budynkach przy ul. Małachowskiego 6, 8 oraz Kołłątaja 1A energia słoneczna wykorzystywana jest do produkcji ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej.  Pozostałe budynki zasilane są przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łomży z wykorzystaniem sieci wysokoparametrowych, gdzie do końca 2014 roku, każdy budynek będzie wyposażony w indywidualny węzeł ciepłowniczy .

Na terenie osiedla Konstytucji istnieje dobrze rozwinięta sieć handlowo – usługowa w 175 lokalach użytkowych.

Przy ulicy Małachowskiego 4 siedzibę swoją posiada Regionalny Ośrodek Kultury, w którym dzieci i młodzież nie tylko z zasobów Osiedla Konstytucji ale i za całego miasta mają możliwość rozwijania się w licznych kołach zainteresowań.

Pomiędzy ulicami Śniadeckiego i Konstytucji 3 Maja znajduje się była strzelnica wojskowa, którą zaadaptowano na potrzeby sportowo-rekreacyjne. Aktualnie obiekt ten zwany „Skatepark’iem” administrowany jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży i wykorzystywany jest do urządzania imprez służących integracji mieszkańców i zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.

Rozwój Osiedla Konstytucji:

Budynki wielorodzinne:

 • 1983 – Konstytucji 3 Maja 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  Małachowskiego 9, 11, 13, Śniadeckiego 2,
 • 1984 – Małachowskiego 7, Śniadeckiego 4, 6, 8, 10, 12,
 • 1985 – Małachowskiego 1, Śniadeckiego 1, 3, 5., 9,
 • 1986 – Kołłątaja 1, 3, 7, 9, 11, Śniadeckiego 7,
 • 1987 – Kołłątaja 2, Małachowskiego 3, Niemcewicza 10,
 • 1988 – Kołłątaja 4, 5, 6, Niemcewicza 8,
 • 1989 – Małachowskiego 5,
 • 1990 – Niemcewicza 12,
 • 1991 – Niemcewicza 6, Przykoszarowa 23, 25, 31, 33,35, 37,
 • 1992 – Kołłątaja 12, Przykoszarowa 15, 17, 19, 21,
 • 1993 – Niemcewicza 3, 5,
 • 1994 – Niemcewicza 1,
 • 1995 – Niemcewicza 2,
 • 1997 – Konstytucji 3 Maja 2A, 2B, 2D,
 • 1999 – Konstytucji 3 Maja 2C,
 • 2006 – Małachowskiego 6,
 • 2007 – Małachowskiego 8,
 • 2008 – Kołłątaja 1A.

Segmenty mieszkalno – usługowe:

 • 1994 – Piłsudskiego 81
 • 1995 – Piłsudskiego 63, 65, 83, 85, 91, 75,
 • 1996 – Piłsudskiego 71, 79, 87,
 • 1997 – Piłsudskiego 59, 69, 73, 93,
 • 1998 – Piłsudskiego 95,
 • 1999 – Piłsudskiego 61,
 • 2000 – Piłsudskiego 67,
 • 2001 – Piłsudskiego 77, 89.

Pawilony:

 • 1983 – Konstytucji 3 Maja 2,
 • 1985 – Małachowskiego 4,
 • 1987 – Małachowskiego 2,
 • 1991 – Śniadeckiego 2A,
 • 1992 – Śniadeckiego 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35,
 • 2005 – Niemcewicza 6A.

Garaże wolnostojące – 164 szt.:

 • 1988 – 1992 – Piłsudskiego – 58 szt.,
 • 1992 – Przykoszarowa – 106 szt..

FOTOGALERIA:

Autor: Mariusz Obrycki – www.mariofoto.pl

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631