ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

os. Jantar

Bud. Bema 39Nazwa Osiedla „Jantar” wywodzi się od bursztynu, który dawniej wydobywano w kotlinie Narwi. Osiedle to zlokalizowane jest między ulicami Al. Legionów, Generała Władysława Sikorskiego, Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Władysława Reymonta i Józefa Piłsudskiego. Do roku 1975, kiedy to Łomża została stolicą województwa na tym terenie były jedynie pola uprawne, które zasiewano głównie jarymi zbożami. W obrębie zasobów osiedla „Jantar” istnieją placówki oświatowe,służby zdrowia oraz bardzo dobrze rozwinięta sieć handlowo – usługowa. W bliskim sąsiedztwie budynków mieszkalnych przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wznosi się kościół skupiający wiernych parafii p.w. Miłosierdzia Bożego.
Wszystkie budynki mieszkalne z infrastrukturą wybudowane zostały w latach 1975 – 2017. Osiedle „Jantar” jest po Osiedlu „Centrum” jednym z najstarszych Osiedli Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży. To właśnie na tym osiedlu można podziwiać piękny drzewostan – charakterystyczny dla starszych osiedli, jak również dobrze wypielęgnowane tereny zielone. Ciągła modernizacja zasobów sprawia, że warunki zamieszkiwania są tu podobne jak na innych „młodszych” osiedlach. Budynki Osiedla „Jantar” w 100% są ocieplone, dzięki czemu zminimalizowano straty energii cieplnej.

Rozwój Osiedla Jantar:

Budynki wielorodzinne:

 • 1975 – Chopina 1, 2,
 • 1976 – Chopina 3, Broniewskiego 1, 2,
 • 1977 – Broniewskiego 3,  Reymonta 2, 3, 5, 6, 7, Słowackiego 5, 6, 8, 9,
 • 1978 – Bema 5, 7, Mickiewicza 10, Moniuszki 2, 4, 6, 8, 10, 12, Słowackiego 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, Spółdzielcza 29,
 • 1979 – Mickiewicza 12, Moniuszki 16, Spółdzielcza 30, 31,
 • 1980 – Moniuszki 14,
 • 1982 – Spółdzielcza 32,
 • 2008 – Wyszyńskiego 6,
 • 2009 – Reymonta 11,
 • 2014 – Broniewskiego 1A,
 • 2017 – Reymonta 5A,
 • 2021 – Reymonta 7A.

Segmenty mieszkalno – usługowe:

 • 1994 –  Bema 25,
 • 1995  –  Bema 17, 19, 23, 27,
 • 1996  –  BEMA  29, 31, 35, 37,
 • 1997  –  Bema 15, 33, 39 ,  Wyszyńskiego 18, 26,
 • 1998  –  Bema 11,  Broniewskiego 28A,
 • 2001   –  Wyszyńskiego 12, 20, 24,
 • 2003  –  Wyszyńskiego 14, 16, 22, 28,
 • 2004  –  Bema 13, 21.

Pawilony:

 • 1979 – Al. Legionów 105, 107,
 • 1984 – Reymonta 1A,
 • 1986 – Słowackiego 6A,
 • 1990 – Wyszyńskiego 8,
 • 1994 – Słowackiego 7A,
 • 1997 – Moniuszki 6A,
 • 1998 – Słowackiego 1A,
 • 2006 – Broniewskiego 2A,
 • 2009 – Chopina 1A.

Garaże wolnostojące  – 233 szt.:

 • 1981 – Spółdzielcza – 24 szt.,
 • 1992 – Bema 9 – 210 szt..

FOTOGALERIA:

Autor: Kamil Zięba – www.kamilzieba.pl

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631