ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Piękna 1 - znamy wykonawcę

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na:

 – wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie klatek schodowych, pomieszczeń ogólnodostępnych w piwnicach oraz robót towarzyszących w budynku przy ul. Pięknej 1  w Łomży wybrano jako najkorzystniejszą (najniższa cena) następującą ofertę:

1. Budynek Piękna 1 – DARHOUSE Wojciech Dardziński, Jednaczewo, ul. Łąkowa 57, 18-400 Łomża – za cenę 170 000,00 zł netto.

dodano dnia: 13-02-2020
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631