ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Podlaskie firmy i Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa skorzystają z OZE

Sześć przedsiębiorstw i Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa otrzymają łącznie prawie 1,7 mln zł dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość projektów to 3,5 mln zł.

Na co zostaną przeznaczone te pieniądze? Firmy Jazon, Kolnex, Kart, Stelmet, Sicar i Arka-Druk zamontują w swoich siedzibach instalacje fotowoltaiczne. Dzięki nim będą mogły produkować prąd z energii słonecznej i tym samym pokryć część potrzeb energetycznych oraz zmniejszyć koszty zużycia energii elektrycznej. Dodatkowo, Sicar zainstaluje pompę ciepła, która będzie ogrzewać budynek firmy.

Z kolei Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa zrealizuje projekt polegający na montażu instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków wielorodzinnych przy ul. Pięknej 13 i ul. Wojska Polskiego 31 w Łomży. Instalacja będzie wykorzystywana przez mieszkańców do podgrzewania wody użytkowej. Pozwoli to na zmniejszenie kosztów zużycia energii oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Wybrane do dofinansowania projekty to pierwsza część inwestycji, które zostały zgłoszone w ramach ubiegłorocznego konkursu z działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (typ projektów: inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększania mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE).

Żródło: www.wrotapodlasia.pl

dodano dnia: 16-08-2018
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631