ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Podzielnik radiowy METRA E-ITN 30 - wszystko, co warto wiedzieć

metra-e-itn-30W związku z licznymi pytaniami od naszych mieszkańców dotyczącymi zasady działania oraz wskazań nowych, radiowych podzielników kosztów c.o., rozpoczynamy serię informacji w ramach „Poradnika ŁSM”.

Na początek omówimy podzielnik zamontowany we wszystkich budynkach obsługiwanych przez firmę Energosystem.

METRA E-ITN 30 jest podzielnikiem elektronicznym przeznaczonym do rozliczania kosztów centralnego ogrzewania. Wyposażony jest on w dwa czujniki dokonujące pomiaru temperatury grzejnika i otoczenia.

Zasada działania opiera się na cyklicznym pomiarze wartości temperatur wskazywanych przez czujniki, a szybkość naliczania zależy od różnicy pomiędzy temperaturą grzejnika i pomieszczenia. Jest to obecnie najbardziej precyzyjna metoda pomiaru uwzględniająca różnice w oddawaniu ciepła przez grzejnik przy różnych temperaturach występujących w pomieszczeniu. Zliczanie ciepła odbywa się, gdy różnica pomiędzy temperaturą grzejnika i pomieszczenia wynosi co najmniej 5°C, co gwarantuje, iż podzielnik ten nie nalicza zużycia w okresie letnim. Nie nalicza on zużycia również w przypadku, gdy źródłem ciepła jest obce źródło typu piec gazowy, grzejnik elektryczny itp.

Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w moduł radiowy, dzięki któremu możliwe jest zdalne przeprowadzenie odczytu wskazań podzielników. Taki sposób dokonywania odczytów oznacza ochronę prywatności i brak konieczności przestrzegania terminów odczytów, które odbywają się bez wchodzenia do lokali mieszkalnych. Podzielnik wyposażony jest w baterię litową zapewniającą ciągłą 10-letnią pracę.

Realizowane funkcje:

– rejestracja zużycia ciepła w bieżącym i poprzednim okresie rozliczeniowym,

– przechowywanie miesięcznych stanów zużycia z ostatnich 11 miesięcy,

– rejestracja minimalnych średnich i maksymalnych temperatur grzejnika dla każdego miesiąca okresu rozliczeniowego,

– zabezpieczenie przed „korkiem cieplnym”,

– bezprzewodowa transmisja danych odczytowych,

– sygnalizacja ostatniego roku żywotności baterii,

– autotest podzielnika i rozbudowane funkcje serwisowe

Objaśnienia wskazań wyświetlacza

Wyświetlacz aktywowany jest po naciśnięciu przycisku. Przejście do kolejnego pola informacyjnego następuje automatycznie po jednorazowym użyciu przycisku. Na wyświetlaczu podzielnika można odczytać następujące informacje:

(Poniższe wartości są wielkościami przykładowymi)

1. Test wyświetlacza.

2. 19.2 – Aktualna data (19 luty).

3. u 1.6 – Zaprogramowana data odczytu (1 czerwiec).

4. 0 sm  – Zapamiętana wartość zużycia za rok ubiegły – po zakończeniu okresu rozliczeniowego podzielnik sam się odczyta i przepisze do tego pola wartość z pozycji „aktualna wartość zużycia”. Zawartość tego pola przez cały okres rozliczeniowy się nie zmienia.

5. c.2.u.r.E. – Kod alfanumeryczny – służy do kontroli poprawności odczytu i jest obliczany raz na rok przez podzielnik po zakończeniu okresu rozliczeniowego. W pierwszym okresie rozliczeniowym wyświetlane jest: „……..”

6. 0 °C – Średnia temperatura z ostatniego okresu rozliczeniowego. W pierwszym okresie rozliczeniowym wyświetlane jest „0”.

7. 568 – Aktualna wartość zużycia – podzielnik po rozpoczęciu okresu rozliczeniowego pokazuje w tym polu wartość „0”. W zależności od stopnia używania grzejnika i czasu rejestracji zawartość tego pola będzie się zmieniać, gdyż będą rejestrowane kolejne jednostki zużycia informujące o emisji ciepła przez grzejnik.

dodano dnia: 24-03-2014
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631