ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Podzielnik radiowy TELMETRIC STAR PLUS - wszystko, co warto wiedzieć

TELMETRIC STAR PLUSKolejnym urządzeniem, które omówimy w naszym „Poradniku ŁSM” jest podzielnik kosztów c.o. TELMETRIC STAR PLUS, zamontowany we wszystkich mieszkaniach rozliczanych przez firmę Metrona Polska.

Podzielnik TELMETRIC pracuje według dwuczujnikowej metody pomiarowej. Transmisja danych oparta na częstotliwości 868MHz gwarantuje odporność na zakłócenia.

„Sercem” urządzenia jest mikroprocesor, który steruje pracą podzielnika. Oprogramowanie mikroprocesora i wysoka rozdzielczość czujników temperatury powodują, iż rozliczenia sporządzane na podstawie wskazań tych podzielników charakteryzują się wysoką dokładnością.

Coroczny odczyt podzielników TELMETRIC odbywa się z wykorzystaniem koncentratora danych umieszczonego poza mieszkaniem, czyli cały cykl rozliczenia kosztów ciepła odbywa się bez konieczności wchodzenia do mieszkań. Eliminuje się tym samym konieczność szacowania zużycia energii w mieszkaniach nieudostępnionych do odczytu, jak to miało miejsce w przypadku podzielników wyparkowych. Komunikacja z koncetratorem odbywa się poprzez interfejs co wyklucza powstanie jakichkolwiek błędów transmisji. Dodatkowo wszystkie dane istotne dla rozliczenia są zabezpieczone liczbą kontrolną – oznacza to, iż są one każdorazowo przez system rozliczeniowy weryfikowane pod kątem ich poprawności i wiarygodności.

Podzielnik ten jest elektronicznie zabezpieczony i chroniony, co powoduje, że jakakolwiek próba niedozwolonej ingerencji z zewnątrz jest w sposób niezawodny sygnalizowana i zostaje również zapamiętana. Próby zamierzonego oddziaływania termicznego na urządzenie zostają przez podzielnik rozpoznane automatycznie. W takich sytuacjach podzielnik samoczynnie przełącza się na tzw. tryb pracy jednoczujnikowej, przy której mikroprocesor przyjmuje do obliczeń stałą temperaturę otoczenia. Nie ma zatem możliwości, aby wskazanie podzielnika zostało zafałszowane, bądź było wynikiem oddziaływania zewnętrznych źródeł ciepła lub prób manipulacji.

Proces pomiarowy realizowany jest przy pomocy dwóch precyzyjnych czujników, dzięki czemu TELMETRIC rejestruje nawet niewielkie ilości oddawanego przez grzejnik ciepła.

Podzielnik poza skumulowanymi na koniec okresu rozliczeniowego jednostkami zużycia gromadzi również informacje obrazujące zarejestrowane miesięczne jednostki zużycia.

Plomba mechaniczna jest wystarczającym zabezpieczeniem przed niepożądaną ingerencją z zewnątrz. Jednakże podzielnik wyposażony jest również w elektroniczny układ rejestracji otwarcia czyli. tzw. plombę elektroniczną. Informacja o ewentualnej, niedozwolonej ingerencji w podzielnik jest przekazywana do koncentratora danych i będzie uwzględniona w rozliczeniach zgodnie z obowiązującym w zasobach ŁSM w Łomży regulaminem rozliczeń.

Podzielnik zapamiętuje wskazanie na koniec danego okresu rozliczeniowego i rozpoczyna zliczanie jednostek zużycia w kolejnym okresie rozliczeniowym. Odczyt następuje w zaprogramowanym dniu (po zakończeniu sezonu grzewczego). Fukcja ta gwarantuje, że w danej nieruchomości wszystkie uwzględniane w rozliczeniu jednostki zużycia przypadające na poszczególne mieszkania odpowiadają dokładnie zaprogramowanemu okresowi rozliczeniowemu.

Użytkownik systemu może sprawdzić poprawność wykonanego rozliczenia – przejrzysty sposób prezentacji informacji na wyświetlaczu LCD umożliwia użytkownikowi porównanie danych z podzielnika z danymi podanymi na rozliczeniu.

Objaśnienia wskazań wyświetlacza:

Nr podzielnika:
metrona_nr_podzielnika

Zapamiętane jednostki zużycia na koniec okresu rozliczeniowego:
metrona_stan_poprzedni

Liczba kontrolna:
metrona_liczba_kontrola

Wskazanie bieżące jednostek zużycia:
metrona_stan_aktualny

dodano dnia: 24-03-2014
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631