ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

"Południe Razem" - zwyciężyliśmy!

południe_razem_jpgŁomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży informuje, że spośród wszystkich zgłoszonych projektów w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego – trzy propozycje mieszkańców naszych osiedli, które wsparliśmy na etapie głosowania, okazały się zadaniami zwycięskimi. Są to:

 1. ZADANIE NR 15 – Remont chodników przy ulicach Kołłątaja 2/4/6 oraz pomiędzy Przedszkolami nr 14 i 15, przy Przedszkolu nr 14 i dalej w stronę  Niemcewicza 17 przy Szkole Podstawowej nr 10.
 • Lokalizacja: jak w nazwie
 • Koszt: 150 000zł
 • Autor: Magdalena Baczewska
 • Opis: Realizacja jest zasadna ze względu na duże natężenie ruchu w okolicach Placówek Przedszkolnych i Szkolnej. Duża częstotliwość ruchu doprowadziła do stanu, że istniejące nawierzchnie są nierówne, spękane, o znacznym stopniu degradacji.Teren wymaga remontu i zagospodarowania z uwagi na bezpieczeństwo jego użytkowników. Remont chodników poprawi także estetykę, jakość i komfort życia na terenie Miasta Łomża.

 

 1.  ZADANIE NR 28 – Wykonanie alejek spacerowych łączących Park im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma z położonym obok parkiem (zlokalizowanym między ul. Prusa, ul. Reymonta i ul. Bema).
 • Lokalizacja: Teren pomiędzy budynkiem mieszkalnym Reymonta 11 a Przedszkolem nr 9, nr działki 12173/11
 • Koszt: 99 320,00 zł
 • Autor: Grażyna Czajkowska
 • Opis: Alejki spacerowe połączą dwie zagospodarowane części parku. Zostanie też odpowiednio uporządkowany teren, dzięki czemu poprawi się estetyka tego miejsca oraz bezpieczeństwo poruszających się tam mieszkańców. W poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego park między ul. Prusa, ul. Reymonta i ul. Bema został w znacznej części zrewitalizowany. Obecnie (zgodnie z załączonymi zdjęciami) mieszkańcy poruszają się po „wydeptanych”, nieutwardzonych ścieżkach. Ruch na tym terenie jest dość duży ze względu na bliskość przedszkola, szkoły, Parku Wodnego, Kościoła i budynków mieszkalnych. Po opadach deszczu przejście po tym terenie jest bardzo utrudnione i niebezpieczne (błoto, dziury).

 

 1. ZADANIE NR 30 – Wymiana nawierzchni ulicy – ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Lokalizacja: Fragment działki nr 12583, zlokalizowany w trójkącie pomiędzy Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży ul. Władysława Reymonta 9, Sklepem „Mila” ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30 w Łomży, a Niepublicznym Przedszkolem „Wesołe Słoneczko” w Łomży ul. Spółdzielcza 74.
 • Koszt: 50 000 zł
 • Autor: Adam Szczodry
 • Opis: Jest to bardzo zaniedbany teren, bezpośrednio przylegający do jednej z największych placówek oświatowych w Łomży, czyli Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży, a także do Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Słoneczko”. Część nawierzchni jezdni tworzą płyty z wystającymi drutami, stwarzając tym samym zagrożenie dla dzieci i młodzieży, udających się do ww. placówek oświatowych oraz powracających po zajęciach do domów.

 

dodano dnia: 12-04-2016
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631