ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Poziomy smogu i normy, czyli kiedy smog staje się niebezpieczny?

Prawo Unii Europejskiej nie narzuca krajom członkowskim jednolitych poziomów informowania i alarmów dla stężenia pyłu PM10. Oznacza to w praktyce, że każdy kraj może indywidualnie ustalić swoje własne poziomy alarmowe i informacyjne o przekroczonych stężeniach pyłów zawieszonych.
W krajach Europy zachodniej poziom ostrzegawczy dla pyłu PM10 to 50 mikrogramów na metr sześcienny (to także norma Światowej Organizacji Zdrowia), a poziom alarmowy to 80 mikrogramów na m3.

W Polsce do października 2019 roku poziomy informowania oraz alarmowania o zanieczyszczeniu powietrza wynosiły (kolejno) 200 i 300 mikrogramów na m3 dla pyłu PM10.
4 października 2019 roku minister środowiska podpisał rozporządzenie obniżające dotychczasowe poziomy alarmowania oraz informowania o smogu. Dzisiaj wynoszą one odpowiednio 150 i 100 mikrogramów na m3 dla pyłu PM10. To oczywiście dobry krok w kierunku rzetelnego informowania obywateli o zagrożeniach płynących z zanieczyszczenia powietrza.
Niemniej jednak, w Polsce limity są nadal dwukrotnie, a nawet trzykrotnie wyższe niż w innych krajach Europy zachodniej.

Dane o jakości powietrza na terenie lokalizacji Łomżyńskiej Spółdzielnie Mieszkaniowej w Łomży można sprawdzać na stronie internetowej www.smogcontrol.eu/mapa/smog.html oraz pod tym samym adresem w przeglądarce smartfonu.

Artykuł został opracowany we współpracy z firmą SMOG CONTROL www.smogcontrol.eu

dodano dnia: 18-02-2020
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631