ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Prace drogowe na Małachowskiego

Jak poinformował łomżyński Ratusz – wykonawca przebudowy drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Małachowskiego) wskazał termin rozpoczęcia prac.

Prace na ul. Małachowskiego obejmują m.in. przebudowę podbudowy i nawierzchni jezdni, wykonanie chodników, ścieżki rowerowej, parkingów i zjazdów oraz przebudowę kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i oświetlenia ulicznego. Przebudowane zostaną także dwa skrzyżowania. Dzisiaj (03.03.2020) rozpoczęła się rozbiórka chodników, natomiast w czwartek 5 marca planowane jest rozpoczęcie prac związanych z frezowaniem nawierzchni jezdni.

Ulica zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów, z dopuszczeniem dojazdu do posesji. Na okres wykonywania nawierzchni z betonu asfaltowego planowane jest całkowite zamknięcie przebudowywanego odcinka na krótki czas. Podczas wykonywania prac powodujących wejście poza obszar organizacji ruchu będzie zapewnione ręcznie kierowanie ruchem.

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w połowie czerwca br.

Inwestycja została dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych.

Na podstawie: www.lomza.pl

Zdjęcie: Google Street View

dodano dnia: 03-03-2020
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631