ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Prace na ul. Kołłątaja i Przykoszarowej

modernizacjaIście księżycowy krajobraz można aktualnie obserwować na części Osiedla Konstytucji Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży. Wszystko za sprawą prac modernizacyjnych prowadzonych przez MPEC Sp. z o.o. w Łomży, w obrębie ulic Kołłątaja i Przykoszarowej.

W ramach robót przebudowie poddane zostaną odcinki sieci cieplnej rozdzielczej wysokoparametrowej wraz z przyłączami do budynków. Dotychczasowe rurociągi zastąpi preizolowana sieć ciepłownicza. Sieć taka w porównaniu do poprzedniego rozwiązania zapewnia minimalizację strat ciepła podczas przesyłu czynnika grzewczego. Wyposażona jest także w tzw. przewód alarmowy, który umożliwia lokalizację awarii bez konieczności rozkopywania terenu.

Dziewięć budynków wyposażonych zostanie w nowe, kompaktowe, dwufunkcyjne węzły ciepłownicze. Armatura zostanie zainstalowana we wcześniej zaadoptowanych do tego celu pomieszczeniach przez ŁSM w Łomży. Będą to nieruchomości przy ul.:

  • Kołłątaja 5, 6, 7, 11,
  • Przykoszarowa 15, 17, 19, 21, 23.

Zdemontowane będą wytypowane odcinki istniejącej sieci kanałowej wysokich parametrów, która zostanie wyłączona z eksploatacji.

Zakończenie prac zaplanowano na koniec sierpnia b.r., kiedy to zajęty pod modernizację teren, po wykonaniu robót sieciowych zostanie odtworzony do stanu pierwotnego.

Fotorelacja:

dodano dnia: 13-05-2014
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631