ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Problemy z wentylacją - ciąg wsteczny

uw_meb_natventDość często występującym zjawiskiem w użytkowaniu wentylacji grawitacyjnej jest odwrócenie ciągu kominowego. Polega ono na tym, iż przez jeden lub więcej kanałów wentylacji wywiewnej znajdujących się w mieszkaniu zaczyna napływać powietrze z zewnątrz. Zjawisko to nasila się w okresie zimowym i składa się na nie :

 • Zbyt duże uszczelnienie mieszkania – naturalna siła ciągu w kanałach wentylacyjnych nie może pokonać oporu jaki powstał na skutek doszczelnienia budynku (zamknięte nawiewniki, uszczelnione okna), wtedy w celu wyrównania ciśnienia wewnątrz budynku powietrze napływa jednym z kanałów znajdujących się w mieszkaniu. Wyjaśnić tu należy od czego zależy siła ciągu, czyli ruch powietrza ukierunkowany od wlotu przez stolarkę okienną do wylotu kominem ponad dachem budynku. Mowa tu o wyporze cieplnym, który spowodowany jest różnicą ciężaru powietrza ogrzanego w mieszkaniu z powietrzem chłodniejszym napływającym do niego. Im niższa temperatura wewnątrz budynku tym różnica ciśnień wywołująca ciąg jest mniejsza, co za tym idzie zmniejszona jest ilość powietrza przepływającego przez lokale mieszkalne.
 • Wysoka temperatura powietrza na zewnątrz – w upalne dni kiedy wewnątrz budynku jest chłodniej niż na zewnątrz kierunek przepływu odwraca się, lecz wtedy zazwyczaj mieszkania są wietrzone przez otwarte okna i problem jest niedostrzegalny.

W jaki sposób uniknąć zjawiska wstecznego ciągu ?

 • Zapewnić odpowiedni napływ powietrza.
 • Strumień objętości powietrza wentylacyjnego w budynku mieszkalnym jest określony przez sumę strumieni powietrza usuwanego z pomieszczeń pomocniczych. Strumienie te powinny wynosić co najmniej :
 • w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę gazową – 70 m3/h,
 • w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę elektryczną – 30 m3/h w mieszkaniu do 3 osób, – 50 m3/h w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób,
 • w łazience ( z WC lub bez) – 50 m3/h,
 • w wydzielonym WC – 30 m3/h,
 • w pomocniczym pomieszczeniu bezokiennym (np. garderoba) – 15 m3/h,
 • dla kawalerki strumień powietrza usuwanego powinien wynosić nie mniej niż 80 m3/h.
 • W okresie zimowym dopuszczalne jest zredukowanie wolnego przekroju kratki do 1/3 wolnego przekroju, ma to na celu zdławienie nadmiaru ciśnienia czynnego występujące w okresie niskich temperatur zewnętrznych.
 • Regulowane otwory doprowadzające powietrze zewnętrzne powinny być w położeniu otwartym.
 • W przypadku załączenia okapu (gdy jest przewidziany dla niego dodatkowy kanał) na czas jego pracy musi być uchylone jedno z okien.
 • Temperatura w pomieszczeniu powinna być utrzymywana na poziomie 20oC.

Opracowanie:  mgr inż. Jarosław Ruszczyk

dodano dnia: 27-05-2014
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631