ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Remont klatek - wyniki przetargu

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na:

  • wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie klatek schodowych, pomieszczeń ogólnodostępnych w piwnicach oraz robót towarzyszących w  budynkach przy ul. Pięknej 14, Kopernika 6, Chopina 3, Staffa 2, Małachowskiego 5, Śniadeckiego 5, 7 i 9 w Łomży

wybrano jako najkorzystniejsze (najniższa cena) następujące oferty:

  1. Budynek Piękna 14 – Zakład Remontowo – Budowlany Szczepan Kijewski, Stare Kupiski, ul. Ogrodowa 25, 18-400 Łomża – za cenę 118 812,30 zł netto,
  2. Budynek  Kopernika 6 – DARHOUSE Wojciech Dardziński, Jednaczewo, ul. Łąkowa 57, 18-400 Łomża – za cenę 214 342,48 zł netto,
  3. Budynek  Staffa 2 – REMAR Marek Łempicki, Stanisławowo 2A, 18-416   Zbójna – za cenę 264 138,69 zł netto,
  4. Budynek Małachowskiego 5 – IZO-BAU Kazimierz Wąsiewicz, Stara Łomża przy szosie, ul. Parkowa 15, 18-400 Łomża – za cenę 299 408,79 zł netto,
  5. Budynek  Śniadeckiego 5 – ZRB Aleksander Stanisław Świderski, Stare Kupiski, ul. Łomżyńska 21A, 18-400 Łomża – za cenę 310 924,26 zł netto,
  6. Budynek  Śniadeckiego 7 – MAR-TECH Mariusz Chludziński, ul. Wiosenna 39, 18-400 Łomża – za cenę 324 689,46 zł netto,
  7. Budynek  Śniadeckiego 9 – MAR-TECH Mariusz Chludziński, ul. Wiosenna 39, 18-400 Łomża  – za cenę  320 992,58 zł netto.

Przetarg na budynek Chopina 3 został unieważniony z powodu braku ważnych ofert.

dodano dnia: 09-12-2021
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631