ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Remonty klatek schodowych 2023 - znamy wykonawców [AKTUALIZACJA]

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego – Przetarg nr 10/2022 na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem klatek schodowych i pomieszczeń ogólnodostępnych  w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Długiej 18, Pięknej 12, Senatorskiej 3A, Mickiewicza 12, Prusa 3 i 7 oraz przy ul. Kołłątaja 5, 6 i 11 w Łomży,

wybrano jako najkorzystniejsze (najniższa cena) następujące oferty:

 1. Remont klatek schodowych i pomieszczeń ogólnodostępnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Długiej 18USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE Wojciech Biernacki, ul. Nowoprojektowana 33A, 18-400 Łomża – 160 380,45 zł netto,
 2. Remont klatek schodowych i pomieszczeń ogólnodostępnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 12 – ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY Szczepan Kijewski, ul. Ogrodowa 25, 18-400 Stare Kupiski – 146 960,94 zł netto,
 3. Remont klatek schodowych i pomieszczeń ogólnodostępnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Senatorskiej 3A – DARHOUSE Wojciech Dardziński ul. Łąkowa 57, 18-400 Jednaczewo – 145 981,48 zł netto,
 4. Remont klatek schodowych i pomieszczeń ogólnodostępnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (dwa etapy) przy ul. Mickiewicza 12 – ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY Szczepan Kijewski, ul. Ogrodowa 25, 18-400 Stare Kupiski –  466 694,67 zł netto,
 5. Remont klatek schodowych i pomieszczeń ogólnodostępnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Prusa 3 – REMAR Marek Łempicki, Stanisławowo 2a, 18-416 Zbójna – 264 249,18 zł netto,
 6. Remont klatek schodowych i pomieszczeń ogólnodostępnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Prusa 7Zakład Remontowo – Budowlany PROFI Janusz Milewski, ul. Rycerska 3A/4,18-400 Łomża – 382 780,91 zł netto,
 7. Remont klatek schodowych i pomieszczeń ogólnodostępnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kołłątaja 5 – USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE Wojciech Biernacki, ul. Nowoprojektowana 33A, 18-400 Łomża – 235 061,04 zł netto,
 8. Remont klatek schodowych i pomieszczeń ogólnodostępnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kołłątaja 6 – Zakład Remontowo – Budowlany PROFI Janusz Milewski, ul. Rycerska 3A/4,18-400 Łomża – 338 825,59 zł netto,
 9. Remont klatek schodowych i pomieszczeń ogólnodostępnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (dwa etapy) przy ul. Kołłątaja 11 – Zakład Remontowo – Budowlany PROFI Janusz Milewski, ul. Rycerska 3A/4,18-400 Łomża – 356 086,43 zł netto.

AKTUALIZACJA (12.01.2023 r.)

W związku z rezygnacją firmy USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE Wojciech Biernacki, ul. Nowoprojektowana 33A, 18-400 Łomża, z remontów klatek schodowych i pomieszczeń ogólnodostępnych w budynkach przy ul. Długiej 18 i Kołłątaja 5 – na podstawie § 8 pkt. 5 Regulaminu zlecania robót budowlanych, remontowych, montażowych i opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wyboru dostawców maszyn, urządzeń, materiałów i usług dla Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży, do realizacji ww. robót (w tej samej cenie) wyłoniono nw. wykonawców:

 • Remont klatek schodowych i pomieszczeń ogólnodostępnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Długiej 18DARHOUSE Wojciech Dardziński ul. Łąkowa 57, 18-400 Jednaczewo160 380,45 zł netto,
 • Remont klatek schodowych i pomieszczeń ogólnodostępnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kołłątaja 5 – BUDOWNICTWO Joanna Świderska, ul. Fabryczna 17, 18-400 Łomża – 235 061,04 zł netto.

dodano dnia: 22-12-2022
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631