ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Rozliczenia zużycia wody w ŁSM w Łomży

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży od 1 czerwca 2007r. wprowadziła zmianę systemu rozliczania zużycia wody w lokalach wyposażonych w wodomierze. Rozliczenia wystawiane co miesiąc zostały zastąpione zaliczkowymi rozliczeniami wystawianymi w cyklu trzymiesięcznym.

Zaliczka wyliczana jest na podstawie średniego zużycia wody w poprzednim okresie.

W ciągu dwóch tygodni po odczycie otrzymują Państwo szacowane rozliczenia na następne trzy miesiące. Kwoty zaliczek należy wpłacać w terminie opłaty czynszowej.

Po upływie trzech miesięcy przeprowadzony jest kolejny odczyt i otrzymujecie Państwo rozliczenie zużycia wody na dzień odczytu. Rozliczenie zawiera informację o nadpłacie lub niedopłacie. W przypadku gdy kwota wpłaconych zaliczek jest wyższa niż wynikająca z faktycznego zużycia kwotę stanowiącą różnicę należy potrącić przy kolejnej wpłacie czynszu. Natomiast gdy kwota wpłaconych zaliczek jest niższa niż wynikająca z faktycznego zużycia kwotę stanowiącą różnicę należy dopłacić przy kolejnej wpłacie czynszu.

Następnie otrzymujecie Państwo szacowane rozliczenia na kolejne trzy miesiące. Pierwsze z szacowań zawiera kwartalne rozliczenie zużycia wody w danej nieruchomości (po przeprowadzonym odczycie wodomierzy lokalowych i wodomierza głównego). O terminie odczytów będą Państwo powiadamiani poprzez wywieszenie ogłoszeń na klatce schodowej na siedem dni przed odczytem.

Zarząd Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

dodano dnia: 26-03-2014
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631