ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Rozstrzygnięto kolejny przetarg

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na:

– wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie klatki schodowej, pomieszczeń ogólnodostępnych w piwnicach oraz robót towarzyszących w  budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 22 w Łomży wybrano jako najkorzystniejszą (najniższa cena) następującą ofertę:

  1. „IZO – BAU” Kazimierz Wąsiewicz, Stara Łomża przy szosie, ul. Parkowa 15, 18 – 400 Łomża – za cenę 91 822,99 zł netto,

dodano dnia: 20-02-2019
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631