ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Rozstrzygnięto przetargi

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na:

  • wykonaniu robót budowlanych polegających na remoncie klatek schodowych, pomieszczeń ogólnodostępnych w piwnicach oraz robót towarzyszących w budynku przy ul. J. Śniadeckiego 12,
  • remoncie elewacji budynku przy ul. ks. kard. Wyszyńskiego 6,
  • remoncie nawierzchni betonowej korytarza i malowaniu klatek schodowych w garażu wielopoziomowym przy ul. Bema 9
  • remoncie loggii i balkonów budynków przy ul. Konstytucji 3 Maja 6 i 8, S. Małachowskiego 11 i B. Prusa 8 w Łomży

wybrano jako najkorzystniejsze (najniższa cena) następujące oferty:

  1. Budynek Śniadeckiego 12 – Usługi Remontowo-Budowlane Wojciech Biernacki, ul. Nowoprojektowana 33A, 18 – 400 Łomża – za cenę 213 929,07 zł netto.
  2. Budynek Wyszyńskiego 6 – GP Capital Spółka z o.o. Sp. K., ul. Lipowa 33A lok. 1, 15 – 424 Białystok – za cenę 87 800,00 zł netto,
  3. Garaż Bema 9 – GProjekt Spółka z o.o., Sp. K., ul. Zawadzka 59/68, 18 – 400 Łomża – za cenę 119 258,07 zł netto.

Przetarg na budynki przy ul. Konstytucji 3 Maja 6 i 8, Małachowskiego 11 i Prusa 8 został unieważniony.

 

dodano dnia: 19-03-2020
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631