ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Skutki manipulacji przy wodomierzach

Celowo uszkodzony wodomierzO tym, że próba manipulacji przy wodomierzu nie popłaca przekonało się już wielu mieszkańców naszych zasobów, u których inspektorzy ŁSM w Łomży dokonujący odczytu stwierdzili celową manipulację przy urządzeniach pomiarowych. Pocieszającym jest fakt, że liczba takich zdarzeń radykalnie spadła.

Aneks nr 2 do regulaminu rozliczeń kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w ŁSM w Łomży „ROZLICZANIE ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW” wyraźnie określa sposób naliczenia opłat w przypadku stwierdzenia celowego uszkodzenia wodomierza:

Dział II pkt 10.

 W przypadku stwierdzenia celowego naruszenia plomb lub uszkodzenia wodomierza wskazującego na zamiar próby przekłamania wskazań urządzenia – faktycznego zużycia, użytkownik lokalu zostaje obciążony trzykrotnością ryczałtu x ilość zamieszkujących w lokalu osób za każdy miesiąc poczynając od miesiąca, w którym dokonano ostatniego odczytu. Opłata ta nie podlega rozliczeniu. Wymiany uszkodzonego wodomierza dokonuje się na koszt użytkownika lokalu.

Każdy wodomierz podczas odczytu podlega wnikliwym oględzinom przez inspektora wyznaczonego do tej czynności. Przeglądom podlegają również wewnętrzne instalacje wodociągowe.

Apelujemy do naszych mieszkańców o uszczelnienie wszelkiego rodzaju przecieków (w spłuczkach, na zaworach odcinających), które to mają niewątpliwy wpływ na wielkość strat wody w budynku. Inspektorzy odnotowują sporo tego typu nieszczelności w mieszkaniach.

„Pomysłowa” fotogaleria”:

 

 

dodano dnia: 26-03-2014
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631