ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Strefa zamieszkania - kto ma pierwszeństwo?

Strefa zamieszkaniaTo z pozoru proste pytanie nieco trudniejszym się staje gdy zadamy je kierowcom wjeżdżającym do osiedlowej „strefy zamieszkania”. Z naszych obserwacji wynika, że niewielu posiadaczy „czterech kółek” dysponuje wiedzą na ten temat. Wielu z nich pojęcie „strefa zamieszkania” bardzo często myli z takimi pojęciami jak: „obszar zabudowany”, „strefa ograniczonej prędkości” i „strefa ograniczonego postoju”.

Strefa zamieszkania to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi (D-40, D-41).

Ustawa Prawo o ruchu drogowym określa, że:
w strefie zamieszkania piesi mogą korzystać z całej szerokości drogi i mają pierwszeństwo przed pojazdami,

postój pojazdów dozwolony jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych w tym celu,

– dopuszczalna prędkość pojazdu lub zespołu pojazdów wynosi 20 km/h.

Wyjeżdżając ze strefy zamieszkania, włączamy się do ruchu i zobowiązani jesteśmy bezwzględnie ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom.

Koniec strefy zamieszkaniaZgodnie z par. 58 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393) znak D-40, w „strefie zamieszkania” istnieje możliwość występowania urządzeń wymuszających powolną jazdę (np. progi zwalniające) bez oznaczania ich znakami ostrzegawczymi.

W strefie należy więc jeździć powoli, nie przekraczając 20 km/h. Aby zapobiec szybszej jeździe, stosuje się zwykle progi zwalniające, ale niestety wielu kierowców po przejechaniu ich mocno wciska pedał gazu, lekceważąc podstawowe obowiązujące ograniczenie.
Istotnym jest również, że w strefie tej nie ma również konieczności oznakowania przejść dla pieszych, dlatego też kierowcy pojazdów powinni zachować szczególną ostrożność podczas jazdy.

dodano dnia: 10-03-2014
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631