ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Szanowni Państwo !

Szanowni Państwo !

Od dnia 1 lipca 2013 r. znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza nowe zasady zagospodarowania odpadów komunalnych. Podstawowe zmiany to:

– śmieci stają się „własnością” gmin,
– gminy ustalają sposób segregacji śmieci,
– gminy wyłaniają w drodze przetargu firmy wywożące,
– gminy określają wysokość opłat za zagospodarowanie odpadów (tzw. podatek śmieciowy),
– nakaz segregacji – wyższe opłaty w przypadku niesegregowania odpadów.
kolorowe-kosze-na-smieci
Rada Miejska Łomży określiła miesięczne opłaty od gospodarstwa domowego w zabudowie wielorodzinnej w wysokości:

– 20,00 zł w przypadku odpadów niesegregowanych (niezależnie od liczby osób)

– 15,00 zł od gospodarstwa wieloosobowego (2 i więcej osób zamieszkujących w lokalu) w przypadku segregacji odpadów

– 9,00 zł od gospodarstwa jednoosobowego (1 osoba zamieszkała w lokalu) w przypadku segregacji odpadów

W zabudowie jednorodzinnej stawki wynoszą odpowiednio (35,00 zł – odpady niesegregowane oraz 26,00 zł i 16,00 zł – odpady segregowane).

Rada Miejska Łomży zadecydowała też o wprowadzeniu najbardziej obciążającej mieszkańców segregacji odpadów na cztery frakcje: plastik, szkło, papier i odpady biodegradowalne, co w przypadku ŁSM oznacza konieczność zakupu ok. 1000 pojemników. (Obecnie używane pojemniki są własnością firm wywozowych.)

Szanowni Państwo!

Zarząd ŁSM w Łomży informuje, że zamierza złożyć – także w imieniu posiadaczy odrębnej własności mieszkań w zabudowie wielorodzinnej – deklaracje segregacji odpadów komunalnych, co oznacza konieczność dokonywania tej segregacji przez wszystkich mieszkańców spółdzielczych osiedli. Oznacza to także wybór niższej opłaty za zagospodarowanie odpadów, ale jednocześnie obowiązek przestrzegania zasad segregacji, o których obszernie poinformujemy w najbliższym czasie.

W przypadku niewłaściwej segregacji grozić będzie wyższa opłata.

Do tej informacji załączamy druk, który umożliwi złożenie przez Zarząd ŁSM rzetelnej deklaracji w sprawie wysokości opłat. Prosimy o zapoznanie się z tym drukiem, jego wypełnienie i dostarczenie do administracji osiedlowej ŁSM w terminie do 25 maja 2013 r.

W przypadku nie dostarczenia wypełnionego druku Zarząd ŁSM ujmie w zbiorczej deklaracji do Prezydenta Miasta oraz uwzględni w opłatach za Państwa mieszkanie:

– zobowiązanie selektywnej zbiórki odpadów

– opłatę w wysokości 15,00 zł/m-c .

Z poważaniem
Zarząd ŁSM w Łomży

Pobierz druk oświadczenia

dodano dnia: 16-03-2014
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631