ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Ubezpieczenie mieszkania "przy czynszu"

Z uwagi na  coraz częściej napływające  do nas informacje o  szkodach mających miejsce w zasobach Spółdzielni  np. zalania międzysąsiedzkie, a także inne zdarzenia losowe  informujemy, że zostaną dostarczone  do Państwa informacje o możliwości ubezpieczenia mieszkania ze składką płatną miesięcznie „przy czynszu”. Jest to jedna z form ubezpieczenia stworzona dla  mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych. Płatność niewielkiej składki co miesiąc sprawia, że produkt jest dostępny dla każdego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ubezpiecza majątek Spółdzielni. Ubezpieczenie to nie obejmuje ochroną Państwa  prywatnego majątku np.:

  • mebli, odzieży, sprzętów AGD/RTV itd., znajdujących się w mieszkaniu, pomieszczeniu przynależnym;
  • elementów  wykończenia mieszkania np. paneli, glazur, powłok malarskich;
  • odpowiedzialności cywilnej  za szkody wyrządzone  osobom trzecim.

Oznacza to,  że gdy w mieszkaniu dojdzie do zdarzenia takiego  jak  np. pożar, zalanie, kradzież lub gdy z Państwa winy dojdzie do zniszczenia sąsiedniego lokalu np.  zalejecie mieszkanie sąsiada, spowodujecie wybuch gazu lub gdy Wasze dziecko zniszczy mienie osoby trzeciej, Wasz pies ugryzie przechodnia nie ma możliwości zgłoszenia szkody z polisy ubezpieczeniowej Spółdzielni. Warunkiem otrzymania odszkodowania jest posiadanie własnej polisy. W przypadku braku ubezpieczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wszelkie koszty związane z zaistniałą szkodą muszą Państwo pokryć z własnych oszczędności (np. koszty wyremontowania mieszkania, odkupienia zniszczonych przedmiotów).

Do Państwa skrzynek od 20.03.2019 r. będą sukcesywnie trafiać informacje i wnioski o przystąpienie do ubezpieczenia mienia ze składką płatną miesięcznie „przy czynszu”. W celu przystąpienia do ubezpieczenia należy wypełnić załączony wniosek,  a następnie przekazać go upoważnionemu, oznaczonemu plakietkami pracownikowi firmy UNIQA, który w terminach wyznaczonych na opieczętowanych przez nas ogłoszeniach wywieszonych na klatkach schodowych  odwiedzi Państwa mieszkania. Wniosek można też złożyć w swojej administracji lub w siedzibie Spółdzielni w Dziale Czynszów.

Ubezpieczenie rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca, w którym dokonacie Państwo opłaty zadeklarowanej we wniosku składki za to ubezpieczenie na konto przeznaczone do wnoszenia opłat za mieszkanie.

Szczegółowe informacje :

Uzyskasz pod numerami telefonu 604 586 692 lub 696 015 130.

dodano dnia: 26-03-2019
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631