ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Umiejscowienie podzielników kosztów C.O.

podzielniki-cieplaWiele kontrowersji wzbudza miejsce zamontowania podzielników kosztów c.o. na grzejniku. Miejsce to określa Polska Norma PN-EN835 tj. :”… W przypadku grzejników z pionowym przepływem (członowych, rurowych i płytowych) wysokość tego miejsca znajduje się między 66% a 80% wysokości konstrukcyjnej grzejnika (mierzona od dołu) w odniesieniu do środka podzielnika kosztów ogrzewania.

Ze względu na stosowanie termostatycznych zaworów grzejnikowych zaleca się jako miejsce zamocowania 75% wysokości konstrukcyjnej grzejnika….” , „… Odchyłka wysokości miejsca zamocowania nie powinna przekraczać + – 10 mm….”

Na długości grzejnika punkt montażu znajduje się w środku grzejnika, pod warunkiem parzystej liczby żeber. Przy nieparzystej liczbie członów lub okolicznościach uniemożliwiających montaż na środku (np. hak mocujący grzejnik) punkt ten znajduje się najbliżej środkowego żebra, w kierunku zaworu termostatycznego. Miejsce montażu podzielnika na długości nie ma tak istotnego znaczenia jak wysokość. Wynika to z faktu, że temperatura grzejnika wyposażonego w zawór termostatyczny zależy praktycznie tylko od jego wysokości. Właśnie wysokość zamocowania podzielnika kosztów wzbudza najwięcej zaniepokojenia wśród mieszkańców, gdyż jak trafnie Państwo zauważacie w wysokim punkcie montażu podzielnika panuje wysoka temperatura, co zwiększa wskazanie podzielnika. Mogłoby się wydawać, że korzystniejsze byłoby zamontowanie podzielnika niżej, gdzie panuje niższa temperatura. Jednak tak nie jest. Przecież o Państwa indywidualnych kosztach decyduje odczyt licznika ciepła w węźle cieplnym (w oparciu o który wyznacza się koszty ogrzewania budynku) oraz sumaryczna ilość odczytanych jednostek na podzielnikach w całym budynku. Jeżeli tych jednostek jest więcej (przecież u wszystkich lokatorów podzielniki zamontowane są równie wysoko), to koszt jednej jednostki jest mniejszy. Mniejszy koszt jednej jednostki rozliczeniowej kompensuje większą ilość jednostek, ale przy okazji mniejszy koszt jednostki zapewnia większą dokładność podziału kosztów ogrzewania (większa rozdzielczość pomiaru).

dodano dnia: 24-03-2014
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631