ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

Użytkowanie okapu kuchennego

okapOkapy kuchenne mogą być stosowane jedynie w budynkach do tego przystosowanych – wyposażonych w dodatkowy kanał wentylacyjny znajdujący się w pomieszczeniu kuchennym.

Zgodnie z Polską Normą – Wentylacja w budynkach mieszkalnych PN-83/B-03430 :

Zaleca się projektowanie urządzeń wentylacyjnych umożliwiających okresowe zwiększanie strumienia objętości powietrza do maksymalnie 120 m3/h. Taką też wydajność powinny mieć instalowane okapy w Państwa mieszkaniach. W przypadku zainstalowania okapu o większych wydajnościach (dochodzących do kilkuset m3/h) i niedopuszczaniu powietrza w ilości co najmniej równej jego wydatku nastąpi zjawisko zasysania powietrza przez sąsiedni kanał wentylacyjny.

Niedopuszczalne jest instalowanie okapów w budynkach ze zbiorczym przewodem wentylacyjnym – zakłócają pracę wentylacji w całym pionie i są niezgodne z prawem :

  • DzU nr 74 poz. 836 par. 1 ust 1 pkt 4 – sposób użytkowania przewodów i kanałów dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych powinien zapewniać bezpieczeństwo oraz ochronę interesów użytkowników innych lokali , do których przylegają te przewody i kanały.
  • DzU Nr 75 poz. 690 par. 150 ust 8- instalowanie w pomieszczeniu urządzenia w szczególności zużywające powietrze, nie mogą wywoływać ograniczających skuteczność funkcjonowania wentylacji

Można natomiast stosować pochłaniacz , który absorbuje na swojej powierzchni tłuszcze i zapachy, powietrze po przefiltrowaniu (jest jego znaczna ilość) zostaje zawrócone do pomieszczenia a wentylacja grawitacyjna na bieżąco odprowadza zużyte powietrze. Pochłaniacza nie wolno podłączać do kratki wywiewnej.

 

dodano dnia: 05-05-2014
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631