ŁOMŻYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w ŁOMŻY

We współpracy z Prezydentem i Radą Osiedla nr 11 w Łomży

Z pewnością naszych mieszkańców ucieszy fakt budowy nowego odcinka ciągu pieszego na Osiedlu Jantar. Nowopowstały chodnik łączy (wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomży) Park Jana Pawła II z ulicą Reymonta. Roboty zrealizowano w oparciu o porozumienie pomiędzy Miastem Łomża, z Panem Prezydentem Mariuszem Chrzanowskim na czele, a Zarządem Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży. W myśl tego porozumienia, chodnik o długości 55 m i szerokości 1,5 m wykonano na zlecenie łomżyńskiego Ratusza, zaś budowę schodów zleciła ŁSM w Łomży. Niebawem schody, od strony przestrzeni otwartych, zaopatrzone zostaną w balustrady.

Inwestycja nie zostałaby zrealizowana, gdyby nie wielkie zaangażowanie Rady Osiedla Nr 11 w Łomży i jej Przewodniczącego, Pana Piotra Pawłowskiego.

Cieszy nas fakt owocnej kooperacji – razem z pewnością można więcej.

 

dodano dnia: 08-11-2019
opublikował: Krzysztof Cieśliński

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży
Al. Legionów 7b
18-400 Łomża

tel. 86 216-52-66
e-mail: sekretariat@lsmlomza.pl

NIP: 718-000-15-41
REGON: 000483145

Rachunki bankowe:
96 8757 0001 0000 5643 2000 0020
52 1020 1332 0000 1702 0027 5172

Rachunek wpłat na budowę mieszkań:
65 1020 1332 0000 1602 0036 1899

Godziny pracy:
7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Administracje:
Centrum - tel. 86 216-56-78
Jantar - tel. 86 215-26-21
Konstytucji i Górka Zawadzka - tel. 86 215-26-31

Zgłaszanie awarii:
1. W godzinach pracy Spółdzielni do administracji osiedli.
2. Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy:
- hydrauliczne: tel. 517 046 122
- elektryczne: tel. 694 430 631